10 / 08 / 2022

Şemsi Bayraktar: Tarım alanları yüzde 11.3 azaldı!

Şemsi Bayraktar: Tarım alanları yüzde 11.3 azaldı!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1995-2013 döneminde toplam tarım alanlarının yüzde 11,3 azalarak 26,83 milyon hektardan 23,81 milyon hektara gerilediğini belirtti...
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1995-2013 döneminde toplam tarım alanlarının yüzde 11,3 azalarak 26,83 milyon hektardan 23,81 milyon hektara gerilediğini belirterek, "Tarım alanlarının şehirleşmeye ve sanayi tesislerine dönüştürülmesi, tarım alanlarının azalmasındaki en büyük sebeptir" ifadelerini kullandı. 


Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, 76,96 milyon hektar karasal alanıyla Avrupa'da Rusya'nın ardından en geniş karasal alana sahip ülkesi olmasına karşın, birinci ve ikinci sınıf tarım toprağının yetersiz olduğunu belirtti. Bayraktar, Türkiye'nin 5,1 milyon hektar her türlü tarıma ve işlemeye elverişli birinci sınıf, 6,7 milyon hektar da işlemeli tarıma orta elverişli ikinci sınıf tarım toprağı bulunduğunu bildirdi. 


Arazilerin bir kısmının ise kabiliyetlerine uygun kullanılmadığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti: 


"Verimli bazı tarım arazileri tarım dışı amaçlarla kullanılırken, orman ve mera olarak kullanılması gereken 6 milyon hektar arazide ise işlemeli tarım yapılıyor. Tarım alanlarının şehirleşmeye ve sanayi tesislerine dönüştürülmesi tarım alanlarının azalmasındaki en büyük sebeptir. Çok uzun yıllardır birinci sınıf sulamaya uygun tarım arazilerinin imara açılarak, sanayi ve yerleşim yerleri yapıldı. Şehir, ilçe ve beldelerde tarım arazileri imara açıldı, konutlar yapıldı. Türkiye'de kentsel yapılaşmanın, kaliteli tarım arazileri üzerinde yoğunlaşması, tarım yapılan alanların ise daha düşük nitelikli arazilere doğru kaymasına neden oldu." 


Bayraktar, sanayinin, çoğunlukla verimli araziler üzerinde kurulduğuna dikkati çekerek, endüstriyel kuruluşların çevresindeki şehirleşmenin, üstün vasıflı tarım arazilerinin niteliklerinin bozulmasına neden olduğunu kaydetti. 


Alternatif marjinal tarım arazileri mevcutken verimli tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanılmasının büyük bir savurganlık olduğuna işaret eden Bayraktar, "Kentlerde, sanayi, turizm gibi ekonomik faaliyetlerin arazi kullanım biçimlerini belirlemesi, dolayısıyla tarım dışı kullanımının özellikle Çukurova, Gediz, Menderes, Tarsus ovaları, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Trakya gibi verimli tarım arazilerinin bulunduğu yerlerde yoğunlaşması, konunun ciddiyetini daha da artırıyor" ifadelerini kullandı. 


Bayraktar, şehir planlarının, ülke tarımının geleceği düşünülerek yapılması gerektiğini belirtti. Tarım arazilerinde üretim yapılmasını engelleyen diğer bir konunun da miras hükümleri yüzünden küçülen tarım arazileri olduğunu ifade eden Bayraktar, arazi toplulaştırılmasının önemine değindi. Dünya