Şenyapı Dekorasyon Ve Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Şenyapı Dekorasyon Ve Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Şenyapı Dekorasyon Ve Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 20 bin TL sermaye ile bugün Uğur Şenol imzasıyla kuruldu.Şenyapı Dekorasyon Ve Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 20 bin TL sermaye ile bugün Uğur Şenol imzasıyla kuruldu. 


Şenyapı Dekorasyon Ve Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-      Her türlü inşaat ve yapı malzeme teknolojilerinin, alet ve makinelerinin her türlü izolasyon ve sıhhi tesisat malzemeleri ve aletlerinin yedek parça ve aksamının nalburiye, hırdavat, kantariye, malzeme, boya ve dekorasyon malzemelerinin imalatı, dahili ticareti, pazarlaması, plan, proje, mühendislik hizmetleri, hafriyat, nakliyat, taşımacılık işlerini müteahhit ve taşeron olarak yapmak, yaptırmak, kiralamak, satın almak, satmak, işletmek, araziler satın almak, menkul ve gayrimenkuller edinmek, parselasyon, aplikasyon, maket çalışmaları gibi işlerle ilgili faaliyetlerde bulunmak. 2-      İnşaat malzemeleri, yapı malzeme ve elemanları inşaat yapımında kullanılan mamul ve yarı mamul malzemelerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, imal edilecek tesisler kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. 3-      Her türlü dekorasyon işleri, tamirat  ve boya işleri yapmak. 4-      Dekorasyonla ilgili her türlü boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak 5-    Her türlü doğalgaz faaliyetlerinde bulunmak, fizibilite yapmak, etüt hazırlamak, proje hazırlamak, müşavirlik hizmetlerinde bulunmak, kontrolörlük yapmak, denetlemelerde bulunmak, yapım tesisat taahhüt uygulama işleri yapmak, servis hattı yapmak, onarım işleri yapmak, her türlü doğalgaz ve tesisat malzemeleri toptan alım satım yapmak, her türlü doğalgaz ihale ve taahhüt işlerine girmek ve yapmak.    6-      Konusu ile ilgili her türlü ambalaj malzemesi yapımı için gerekli olan hammaddelerin alımı, satımı, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak. 7-      Her türlü plastik ambalaj ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin imali, satışı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak 8-      Konusunda her türlü ambalaj malzemesi üretebilmek için gerekli olan makine ve tesislerin kurulması, kiralanması ve bu tesisler için gerekli olan makine teçhizatının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 9-      Her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt işleri ; sosyal, toplu, münferit konut, han, çarşı, fabrika, otel, motel, hastane, okul, işyeri, iş merkezi, plaza, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerine kat karşılığı binalar yapmak. 10-  Her türlü mühendislik hizmetlerini vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 11-  Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak, 12-  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 13-  Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 14-  Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 15-  Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak ve kiraya vermek. 16-  Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 17-  Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 18-  Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı, parselasyon planlarının yapımı. 19-  Islah imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hasaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 20-  Her türlü zeminde zemin araştırma sondajları yapmak jeolojik, jeofizik, hidrojeolojik araştırmalar yapmak ve yaptırmak, sismik ve elektrik özdirenç etüdleri yapmak, yaptırmak, zeminden alınan numuneler üzerinde gerekli tüm deneyleri yapmak, yaptırmak ve laboratuvar verileri doğrultusunda zemin etüd, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, geoteknik raporlar hazırlamak, ilgili arazilerin jeoloji, eğitim ve mühendislik jeolojisi haritalarını hazırlamak. 21-  Her türlü zemin iyileştirmelerini yaptırmak, fore kazık ve sondajlama işleri yapmak, yaptırmak. 22-  Yurt içinde ve yurt dışında iş merkezleri, banka binaları, otel binaları, liman, iskele, yol, köprü, tünel, baraj, sulama, su getirme, toplu ve ferdi ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


 

Şenyapı Dekorasyon Ve Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Adres; Abdurrahman Gazi Mah.Lokman Hekim Sk.2/2 Sultanbeyli