Çukurova Balkon

Şerif Yılmaz: Kütahya, bölgeler arası bağlantı sağlayan stratejik kent!

Şerif Yılmaz: Kütahya, bölgeler arası bağlantı sağlayan stratejik kent! Şerif Yılmaz: Kütahya, bölgeler arası bağlantı sağlayan stratejik kent!

Kütahya Valisi Şerif Yılmaz, ''Kütahya 13 ilçesi 27 beldesi ve 341 köyü ile Marmara-İç Anadolu Akdeniz ve Ege arasında ana ulaşım ağının merkezinde, bölgeler arası bağlantı sağlayan çok stratejik bir noktadadır'' dedi


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Ülkemizin Marmara-İç Anadolu-Akdeniz ve Ege arasında ana ulaşım ağının merkezinde yer alan ve bir Ege Bölgesi kenti olan Kütahya 13 ilçesi 27 beldesi ve 341 köyü ile Marmara-İç Anadolu Akdeniz ve Ege arasında ana ulaşım ağının merkezinde, bölgeler arası bağlantı sağlayan çok stratejik bir noktadadır.


Tarım sektöründe istihdamın payı yüzde 52.6, sanayi sektöründe yüzde 25.7 hizmet sektöründe yüzde 35.3'tür. İlimiz Türkiye'de sekiz termal turizm merkezine sahip olan tek ildir. Sağlık turizmi Kütahya genelinde tüm turizm sınıflan arasında yükselen değer konumundadır. İlimizde bin 629 adet tescilli taşınmaz, 44 bin 688 adet tescilli taşınır kültür varlığı bulunmaktadır. Kütahya topraklannın yüzde 53’ü ormanlarla kaplı olduğu için her köşesi zengin doğa güzelliklerine sahiptir. İlimiz, Türkiye'de çini ve seramiğin başkenti madenciliğin merkezi bir i olarak bilinmektedir. Bu alanlarda marka haline gelmesi temel şiarımız ve hedefimizdir.


2023 yılına kadar madencilik sektöründe özellikle borik asit, kömür madeni alanlarında yapılacak büyük ölçekli yatırımlarla madencilik sektörünün sağladığı katma değerde il ekonomisinde ciddi büyüme beklentisi hakimdir. Yeni yapılacak 2 fabrika ile birlikte toplam 4 fabrika ile borik asit üretim kapasitesinin 1.1 milyon ton/yıl çıkarılması, konsantre kolema-nit üretimin 1 milyon 800 bin ton/yıl çıkarılması. (825 milyon dolar satış hasılatı ile 500 milyon dolar kar hedefi+bin kişi istidam) hedeflerimiz arasındadır. Aynca Tavşanlı Ömerler Yeraltı Mekanizasyon Projesi kapsamında açık ocak üretim sisteminin terkedilerek yer altı üretimine geçilmesi ve yer altından 6 milyon ton kömür üretilmesi önemli hedeflerimizden birini oluşturmaktadır. Enerji sektöründe faaliyet gösteren kamu işletmelerinin özelleştirme süreçlerinin tamamlanmasıyla sektörde bir dinamizm ve ivme beklenmektedir. Son yıllarda özel sektörün büyümeye olan katkısının artmasına paralel olarak ilimizdeki özel sektör yatırımlarında kayda değer bir artış yaşanmıştır. Kütahya da sanayileşmede kümelenme eğilimi seramik sektöründe gerçekleşmiştir. Otomotiv yan sanayiinde son yıllarda giderek artan yatırımlarla otomotiv yan sanayi kümelenmesi oluşturularak sektörün ile olan katkısının daha artması beklenmektedir. Yeni lojistik projeleri kapsamında BALO Projesi ile Büyük Anadolu Lojistik Orga-nizasyonlan A.Ş. Anadolu'dan Ege’ye tüm navlunların raylı sistemlerle en uzun ve en kısa zamanda Avrupa’ya ulaştınlması hedeflenmiştir.


KÜTAHYA’NIN 2023 HEDEFLERİ


1.Eskişehir-Antalya Demiryolu Projesi (Uygulama) kapsamında Eskişehir-Kütahya-Af-yonkarahisar-Burdur-Antalya arasında 423 km uzunluğundaki hat kesiminde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşa edilmesi.


2.Yapılacak otoyol ağma İstanbul -Antalya otoyolunun da planlanarak en uygun kısa mesafe olan Kütahya'dan geçmesinin sağlanması


3.Ankara-İzmir otoyolunun mevcut bölünmüş yolun kuzeyinden Kütahya İlinden geçirilmesi, 461 km karayolunun TY-BSK (Tek Şeritli BSK Kaplamalı Bölünmüş Yol Yapımı) olarak tamamlanması.


4.Serbest bölge ve lojistik merkezi kurulması.


5.Frigya Vadisinin Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar'ı kapsayacak şekilde turizme açılması.


6.Termal turizm merkezlerinin alt yapı ve üst yapı yerleşim sorununun çözülmesi.


7.Kütahya Evlerinin Yaşatılması (KÜYAP projesi) hayata geçirilmesi,


8.Spor Kompleksini tamamlamak.


9.Her ilçeye çim saha, spor salonu, gençlik merkezi yapmak, her beldeye ve büyük köylere bir spor tesisi kazandırmak.


10.İkinci bir vakıf veya devlet üniversitesi kurulması.


11.İlimizde yüzde 18 oranında olan sulanan tanm alanını yüzde 40’lara çıkarılarak çiftçilerin gelir düzeyini, ilin ürün çeşit ve üretim potansiyelini arttırmak.


12.MEB'in yapmış olduğu ölçme ve değerlendirme sınavlarında ilk 3 girerek başansını sürekli hale getirmek.


13.Organize sanayi bölgelerimizin 25 bin kişilik istihdam kapasitesine ulaştırılması.


14 Yıllık 400 milyon dolar ithalata karşılık 500 milyon dolar ihracat geliri sağlanması.Dünya 81 İlin Karnesi Dergisi