07 / 08 / 2022

Servet GYO 2021'in ilk yarısında ne kadar hasılat elde etti?

Servet GYO 2021'in ilk yarısında ne kadar hasılat elde etti?

Servet GYO'nun faaliyet raporuna göre; şirketin hasılatı 185 milyon 465 bin 667 TL oldu. Şirketin toplam kaynakları 2 milyar 586 milyon 998 bin 229 TL olarak açıklandı.Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemine ilişkin sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu hakkında açıklama yaptı. 

Servet GYO'nun faaliyet raporuna göre; şirketin hasılatı 185 milyon 465 bin 667 TL oldu. Şirketin toplam kaynakları 2 milyar 586 milyon 998 bin 229 TL olarak açıklandı.

Servet GYO'nun KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN:

Karar Tarihi: 19 Ağustos 2021

Karar Sayısı: 24

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Yönetim Kurulumuzun 19 Ağustos 2021 tarih ve 24 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N14.1 sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2021 - 30.06.2021 faaliyet dönemine ait "Finansal Tablolar ve Dipnotları" nın, Faaliyet Raporunun, tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Beyan ederiz.

Saygılarımızla, 

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın