12 / 08 / 2022

Servet GYO'dan 3.2 milyon TL'lik net dönem zararı!

Servet GYO'dan 3.2 milyon TL'lik net dönem zararı!

Servet GYO 19 milyon 977 bin 718 TL faaliyet karı elde etti. Ancak 43 milyon 651 bin 850 Euro tutarındaki borç için dönem sonunda 27 milyon 277 bin 646 TL kur farkı gideri hesaplanmış ve dolayısıyla 3 milyon 227 798 TL "Dönem Net Zararı" gerçekleşti. Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) şirketin bugün yayınladığı 2021 yılı 1. çeyrek dönemi mali tabloları ve dipnotları hakkında açıklama yaptı.

20 milyon TL'lik kar
Servet GYO'nun Gelir Tablosu'na göre 19 milyon 977 bin 718 TL faaliyet karı elde etti. Ancak aynı dönem içerisinde kendi iştiraki Oswe'den almış olduğu 43 milyon 651 bin 850 Euro tutarındaki borç için dönem sonunda 27 milyon 277 bin 646 TL kur farkı gideri hesaplanmış ve dolayısıyla 3 milyon 227 798 TL "Dönem Net Zararı" gerçekleşti. 

Borçlarını kapattı
Şirketin Oswe'den temin ettiği göreceli olarak daha avantajlı bu kaynakla hem tüm banka borçlarını kapatmış hem de yeni yatırımları için uygun finansman imkanına kavuştu.

3.2 milyon TL'lik zarar
Dolayısıyla faaliyetlerinden yaklaşık 20 milyon TL kar elde etmesine rağmen şirketin gelir tablosunda net dönem zararının 3 milyon 227 bin 798 TL olmasının asıl nedeni kendi iştirakine olan borcundan kaynaklanan kur değerlemelerinin olumsuz etkisi oldu.

Öz kaynağı arttı
Diğer yandan, söz konusu gelir tablosunun devamındaki "Diğer Kapsamlı Gelir" kalemine bakıldığında aynı dönem için yabancı para çevriminden kaynaklanan 103 milyom 568 bin 510 TL tutarındaki olumlu fark nedeniyle "Toplam Kapsamlı Gelirimiz" 100 milyon 57 bin 375 TL olarak gerçekleşti. Bu olumlu fark şirketin öz kaynaklarının aynı tutarda artmasına da neden oldu.
 
Servet GYO'nun KAP açıklaması:

Gelir Tablosu'na göre 19.977.718 TL faaliyet karı elde etmiştir. Ancak aynı dönem içerisinde kendi iştiraki Oswe'den almış olduğu 43.651.850 EUR tutarındaki borç için dönem sonunda 27.277.646 TL kur farkı gideri hesaplanmış ve dolayısıyla 3.227.798 TL "Dönem Net Zararı" gerçekleşmiştir.

Şirketimiz, Oswe'den temin ettiği göreceli olarak daha avantajlı bu kaynakla hem tüm banka borçlarını kapatmış hem de yeni yatırımları için uygun finansman imkanına kavuşmuştur.

Dolayısıyla faaliyetlerinden yaklaşık 20 Milyon TL kar elde etmesine rağmen Şirketimizin gelir tablosunda Net Dönem Zararının 3.227.798 TL olmasının asıl nedeni kendi iştirakine olan borcundan kaynaklanan kur değerlemelerinin olumsuz etkisidir.

Diğer yandan, söz konusu gelir tablosunun devamındaki "Diğer Kapsamlı Gelir" kalemine bakıldığında aynı dönem için yabancı para çevriminden kaynaklanan 103.568.510 TL tutarındaki olumlu fark nedeniyle "Toplam Kapsamlı Gelirimiz" 100.057.375 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu olumlu fark Şirketimizin öz kaynaklarının aynı tutarda artmasına da neden olmuştur.
  
Yatırımcılarımızın bilgi ve dikkatine sunarız.
  
Saygılarımızla…