19 / 08 / 2022

Sevda Tepesi ve Şişli Endüstri'nin planları iptal!

Sevda Tepesi ve Şişli Endüstri'nin planları iptal!

Üsküdar Sevda Tepesi'nin turizm tesisi olmasını hedefleyen 1/1000 ve Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin AVM olması ile ilgili plan değişikliği Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nin açtığı davalar sonucu iptal edildi.
Üsküdar Sevda Tepesi'nin turizm tesisi olmasını hedefleyen 1/1000 ve Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin AVM olması ile ilgili plan değişikliği Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nin açtığı davalar sonucu iptal edildi. 


Sevda Tepesi ile ilgili iptal kararını İstanbul 1. İdare Mahkemesi, Şişli Endüstri Meslek Lisesi ile ilgili iptal kararını da 8. İdare Mahkemesi verdi. 


Dava geçen yıl açıldı


Kamuoyunda Sevda Tepesi olarak bilinen ve Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun 22.10.2012 tarih ve 2012/4 sayılı kararı ile onaylanan Üsküdar İlçesi, Kandilli Mahallesi, 945 ada, 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ŞPO İstanbul Şubesi tarafından geçen yıl 25 Şubat tarihinde dava açılmıştı. 


AVM ve rezidans yapılacaktı


Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin bulunduğu arazi üzerinde AVM ve Rezidans gibi fonksiyonlarla yoğun bir yapılaşma öngören imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 02.10.2013 tarihinde onaylanmış, Oda tarafından10.01.2014 tarihinde yargıya taşınmıştı.


Dava konusu imar planı değişikliği ile “Meslek Lisesi Alanı” olarak bilinen bölge büyük ölçüde emsal: 3,00 yapılaşma değeri ile “Ticaret + Konut Alanı”a alınarak Bakanlık tarafından ayrıcalıklı imar artışı ve fonksiyon değişikliği yapılmıştı.


Oda ipta edilen plan değişikliğiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Odamız tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı açılan ve İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde 2014/174 Esas numarasıyla görülen davada daha önce mahkeme tarafından 20.03.2014 tarihinde verilen kararla planın yürütmesi durdurulmuş, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu önemli eğitim alanına ilişkin yeni bir ayrıcalıklı imar planı onaylanarak yargı makamının kararı atlatılmak istenmiştir. 16.09.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren ve dava gerekçelerimizi aynen koruyan söz konusu imar planları 25.11.2014 tarihinde Odamız tarafından yeniden yargıya taşınmış olup İstanbul 3. İdare Mahkemesinde dava süreci devam etmektedir.


İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından 31.10.2014 tarihinde verilen 2014/1582 sayılı son karar ile birlikte Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne ilişkin hazırlanan bu ayrıcalıklı imar planı iptal edilmiştir.


İlgili yargı makamlarının dava konusu imar planlarına ilişkin vermiş oldukları iptal kararları Sevda Tepesi’nin kentin gözbebeği Boğaziçi’nde değerli bir yeşil alan olarak korunması ve kentsel donatılar anlamında çok yetersiz bir alanda olan Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin kamusal amaçlarla kullanımına devam edilmesi açısından son derece önemlidir.


İmar Planları aracılığıyla kamuya ait olan değerlerin, alanların birer birer çeşitli sermaye gruplarına ayrıcalıklarla tahsis edilerek kamu elinden çıkartılmasına karşı TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, kamu yararından, bilimden, doğadan ve insandan yana mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtiyoruz."


 Dünya