27 / 05 / 2022

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin akıbeti mecliste!

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin akıbeti mecliste!

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin akıbeti meclis gündemine taşındı. CHP'li Şeker, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin akıbetine ilişkin soru önergesi verdi. Şeker, sorusunun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Şeker, ''Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim'' diye konuştu. 

Şeker, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarihi geçmişi 1899 yılına dek uzanan, tüm branşlarda faaliyet gösteren, Şişli'nin tam teşekküllü tek devlet hastanesi niteliği taşıyan eğitim ve araştırma hastanesidir. Şişli halkı başta olmak üzere İstanbul için büyük önem taşıyan bu hastane ne yazık ki binalarının depreme dayanıklı olmadığı gerekçesi ile boşaltılarak; 122 yıldır Şişli ve çevresindeki bölge halkına nitelikli, erişilebilir, parasız sağlık hizmeti veren, insanların sağlık güvencesi olan hastane bölünerek Sarıyer ve Seyrantepe'ye taşınmak istendiği yönünde iddialar kamuoyunda tedirginliğe yol açmaktadır. Oysa Şişli halkının talebi köklü tarihe sahip Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binalarının güçlendirilerek yenilenmesi ve ardından yine aynı yerinde hizmet sunmaya devam etmesidir. Konuya ilişkin olarak sivil toplum örgütlerince yetkililerle çeşitli kereler görüşülmüş olmasına rağmen bugüne dek Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin akıbetine ilişkin net bir açıklama yapılmamış olması Şişli halkının endişesini artırmaktadır. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmet verdiği 36.525 metrekarelik alanın küçük bir kısmının parasız sağlık hizmetine ayrılacağı, büyük bölümünün ise paralı sağlık hizmeti sunacak bir özel hastane zincirine verilebileceği veya sağlık turizmine yönelik bir yapı oluşturulacağı yönünde iddiaların yetkili otoritelerce net bir dille yalanlanmaması da bu kıymetli sağlık kuruluşunun akıbeti konusunda tedirginlik yaratmaktadır. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arazisinin rantı önceleyen bir politika ile halk sağlığı hizmetinden alınması kabul edilebilir bir politika değildir. Ancak, mülkiyeti Hazine'de olan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, mevzuata uygun bir gerekçe olmamasına, makul ve kabul edilebilir bir illiyet bağı kurulamamasına rağmen, 2018 yılı Temmuz ayında mazbut bir vakıf olan ve kamuoyunca Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin devredilmesi ile duyulan Sultan Beyazıt Han Veli Vakfı'na mülkiyetinin devredilmiş olması yukarıda dile getirilen endişeleri haklı çıkarır nitelikte bir gelişme olarak kabul edilmektedir. Oysa Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarihi dokusu ve öneminin yanında bugün itibariyle günde bini aşkın acil hastanın sağlık hizmetine eriştiği, polikliniklerinde binlerce her sosyo - ekonomik sınıftan vatandaşımızın ekonomik kaygı gütmeksizin nitelikli sağlık hizmetine erişebildiği, açık kalp ameliyatı, böbrek nakli, kanser cerrahisi gibi önemli ameliyatların yapıldığı, çocuk hastalıkları ve cerrahisi, çocuk yanık merkezi birimleriyle, yenidoğan yoğun bakım ünitesiyle, kanser hastaları için gelişmiş onkoloji merkeziyle Türkiye'nin en iyi kamu hastanelerindendir.''

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin akıbeti mecliste!

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in soruları:
1. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin akıbeti nedir? Bu akibete ilişkin kamuoyunu aydınlatacak resmi bir açıklama yapılması düşünülmekte midir? 

2. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin halkın talep ve beklentilerine uygun olarak, yerinde güçlendirilmesi ve yine eskisi gibi 36.525 metrekarelik alanda, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmete sunmaya devam etmesi düşünülmekte midir? 

3. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yerinde dönüşümü ya da başka bölgeye taşınması durumda planlanan takvim nedir? Olası seçenekler doğrultusunda hastane kapasitesi ne olarak planlanmaktadır? 

4. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bölünerek başka bölgelere taşınacağı  iddiaları doğru mudur? Doğru ise, nitelikli sağlık hizmetine erişim her yurttaş için anayasal bir hak iken, gündüz nüfusunun milyonları aştığı Şişli'de, halkın yanı başındaki bir hastaneyi kentin dışına taşımanın ve sağlık hakkına erişimin zorlaştırılmasının yol açacağı olumsuz sonuçlar dikkate alınmadan nasıl böyle bir işlem yapılacaktır? 

5. Şişli Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeniden inşası için planlama  yapılırken inşa süresince bölge halkının mağduriyetini asgariye indirecek önlemler alınması düşünülmüş müdür? Bu önlemler nelerdir? 

6. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin olarak Şişli sakinleri başta olmak  üzere bölge halkının görüş ve önerilerine başvurulmuş mudur? 

7. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi arazisinin tamamı veya bir bölümünün özel  sağlık kuruluşlarının kullanım ve işletmesine devredileceği iddiaları doğru mudur? 

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com