Site yönetimi ve hizmetleri!

Site yönetimi ve hizmetleri! Site yönetimi ve hizmetleri!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için " site yönetimi ve hizmetleri " konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...Her organizasyonun olduğu gibi, site yönetimlerinin de yapısalı dört ayaküstüne oturur: Hukuki, mali, idari, sosyal.


Temel özetlerle; hukuki olarak; site yönetimlerinin tüzel kişiliği yoktur; mali olarak; site yönetimleri Türkiye Muhasebe Standartlarına veya Vergi Usul Kanununa tabi değildir, idari olarak; site yönetimlerinde tanımlı idari değil, ayni bir haktan doğan birliktelik söz konusudur, sosyal olarak; site yönetimlerinde, amaçtan dolayı bir araya gelmişlik değil, müşterek meta varlığından bir arada bulunma durumu söz konusudur.


Yukarıda kurulan cümlelerin anlaşılmazlığı, yazardan değil; site yönetimi kavramının şimdiye kadar dernek, şirket, kooperatif gibi benzer olma ihtimalli organizasyonlarla karıştırılmasından kaynaklanmaktadır.


Site yönetimlerini, site yönetimleri hizmeti ile karıştıranlara da rastlanabilir: Site yönetimlerinin tüzel kişiliği yoktur ama hizmetlerinin tüzel kişiliği vardır, bu hizmetler mali açıdan Vergi Usul Kanununa, Türkiye Muhasebe Standartlarına tabidir. Site yönetim hizmetlerinin ciddi bir idari ve belli bir amaç için oluşmuş sosyal yapısı vardır.


Site yönetimleri ile site yönetim hizmetlerini birbirine karıştırınca; taşeron firmaya site yönetim hizmetleri değil de site yönetimi verilir. Oysa, Kat Mülkiyet Kanununda site yönetiminin hiçbir şekilde hiçbir ad veya nam altında kat maliklerinin dışında bir iradeye teslim edilemeyeceği açıkça içeriklenmiştir.


http://www.konutsitesiyonetimi.com/SITEYONETIMLERINEHIZMETTEKLIFIMIZ.pdf


Nihat DÖNMEZ Site Yönetimleri Danışmanı

Makine Mühendisi-Emlak Müşaviri- Üniversite Eğitmeni 


Site yönetimlerinde yetki ve yeti!