Site yönetimlerinde alınan kararlar nasıl yazılır?

Site yönetimlerinde alınan kararlar nasıl yazılır?

Posta yazarı Tamer Heper, 'Site yönetimlerinde alınan kararlar, denetleme kurulu raporları, faaliyet raporları ve toplantı tutanaklarının deftere elle kelime kelime yazılması zorunlu mu?' sorusunu yanıtladı.


Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Site yönetimlerinde alınan kararlar, denetleme kurulu raporları, faaliyet raporları ve toplantı tutanaklarının deftere elle kelime kelime yazılması zorunlu mu? Bilgisayarda oluşturulup, yazıcı çıktısı olarak alınarak deftere yapıştırılıp, imza alanlarının elle doldurulmasında mahzur var mı?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Site yönetimlerinde alınan kararlar nasıl yazılır?

Site yönetimlerinde alınan kararlar, denetleme kurulu raporları, faaliyet raporları ve toplantı tutanaklarının deftere elle kelime kelime yazılması zorunlu mu? Bilgisayarda oluşturulup, yazıcı çıktısı olarak alınarak deftere yapıştırılıp, imza alanlarının elle doldurulmasında mahzur var mı? ● E.T.

Kat mülkiyetine tabi binalarda, karar defterine kararların veya denetçi defterine denetçi raporlarının elle yazılması mecburiyeti yoktur. Kararların bilgisayarda yazılıp yazıcıdan çıkarılması mümkündür. Bu kararların geçerliliği için önemli olan altına atılan imzalardır.

Doğrusu karar defterlerine kararların yazılıp imzalanmasıdır. Ancak benzer bir olay nedeni ile verilen kararda, karar defteri önceki yönetici tarafından teslim edilmemiş olup da elde karar defteri yokken alınan kararların düz beyaz kağıda yazılıp sonradan karar defterine yapıştırılabileceği ifade olunmuştu.

Dolayısıyla gerek kat malikleri kurulu kararları, gerek yönetim kurulu kararları gerekse denetçi raporları düz beyaz kağıda yazılıp karar defterine yapıştırılabilir. Hususun önemine binaen tekrarlayayım, bunlardaki asıl unsur altına atılan imzalardır.

★ ★ ★ ★ ★

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda ifade şudur: “Kat maliki kurulu kararları toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imzalarlar.” Görüldüğü gibi aslolan imzadır ve amir hüküm olarak toplantıya katılanlar tarafından imzalanması esastır.

Bu amir hüküm nedeni ile de panın imzalaması söz konusu olmaz, mutlaka toplantıya katılanlar tarafından imzalanmalıdır. Divan tarafından imzalanması halinde muhalif kalan kişinin muhalefetini bildirme imkanı bertaraf edilmiş olur.