28 / 05 / 2022

3 maddede site yönetimlerinde zorunlu kayıtlar/defterler!

3 maddede site yönetimlerinde zorunlu kayıtlar/defterler!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "3 maddede site yönetimlerinde zorunlu kayıtlar/defterler" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı... 

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "3 maddede site yönetimlerinde zorunlu kayıtlar/defterler" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...


1.    Site Yönetiminde Kanunen Tutulması Mecbur Olan Kayıtlar Nelerdir? (KMK madde 36)

Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. 

Bunların dışında defter veya başka bir adı altında başkaca hiçbir belge tutulması zorunluluğu yoktur.  Site yönetimin tüzel kişiliği olmadığı, çeşitli ve bazı diğer benzer olduğuna inanılan sosyal veya iktisadi organizasyonların mevzuatını sitelere yamamak, sitelerde ancak kaosa sebebiyet verecektir. 


2.    Yönetim Karar Defteri Nedir? (KMK madde 32)

Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar. Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.  Bu deftere Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri denir.

Yönetim Kurulu Defteri de, site yönetimlerine kooperatif, dernek belki de şirket mevzuatından gelmiştir. Yönetim kurulları karar değil icra mercidir ve karar defteri olmaz. Ancak yönetim kurulları bu şekilde davranmadıklarından, kendilerini karar müessesesi olarak gördüğünden ileri de kendilerini hukuki olarak zorda bırakacak kararlar almakta ısrarcı olabilirler. Yönetim kurulları karar almazlar, alamazlar; bu kurullar ancak alınmış bir kararın süreç veya tarzında tercihlerde bulunabilirler.

Sitelerde başkaca hiçbir defter tutma mecburiyeti yoktur. Yönetim planlarında her blok yapıya defter tutma mecburiyeti konmuş olması bağlayıcılık ve kaos getireceğinden kanun koyucunun site yönetimlerine tanıdığı kolaylık ve sadelik imkanından faydalanılması tavsiye olunur.


3.    Denetim Karar Defteri Nedir? (KMK madde 41)

Site yönetimlerindeki tek karar defteri KMK madde 32’de hükmolunan defterdir. KMK madde 41’de bahsedilen defter de bu defterdir. Deneticilerin raporlarını ve alabilecekleri tek karar olan (olağanüstü)  toplantı çağrısı kararını yöneticiye- yönetim kuruluna bu deftere yazarak tebliğ anmalı olarak bu deftere bu kararı düşerler.


Nihat Dönmez  Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı  

www.konutsitesiyonetimi.com 
 

5 maddede site yönetimlerinde denetici/denetim kurulları!