Sitelerde ortak alan kullanımı için oybirliği gerekir mi?

Sitelerde ortak alan kullanımı için oybirliği gerekir mi?

Posta yazarı Tamer Heper '12 bağımsız bölümlü binada daire sahibiyim. Kapıcımız emekli oldu. Yeni kapıcı alacağız. Kat malikleri anlaşma sağladı, üç kat maliki ‘kıdem tazminatının artmasına neden olur’ diye kapıcı dairesini kullanmasını istemiyor. Bunun için oybirliği gerekir mi?' sorusunu cevapladı


Posta yazarı Tamer Heper '12 bağımsız bölümlü bir binada daire sahibiyim. Kapıcımız kıdem tazminatını alarak emekli oldu, kendisine haklarını ödedik. Şimdi yeni kapıcı alacağız. Bu konuda kat maliklerinin aralarında anlaşma sağlandı, sadece üç kat maliki ‘kıdem tazminatının artmasına neden olur’ diye kapıcının, kapıcı dairesini kullanmasını istemiyor. Bunun için oybirliği gerekir mi?' sorusunu yanıtladı.

12 bağımsız bölümlü bir binada daire sahibiyim. Kapıcımız kıdem tazminatını alarak emekli oldu, kendisine haklarını ödedik. Şimdi yeni kapıcı alacağız. Bu konuda kat maliklerinin aralarında anlaşma sağlandı, sadece üç kat maliki ‘kıdem tazminatının artmasına neden olur’ diye kapıcının, kapıcı dairesini kullanmasını istemiyor. Bunun için oybirliği gerekir mi? G.S.

Sitelerde ortak alan kullanımı için oybirliği gerekir mi?

*****

Doğrusu çok karşılaşılan bir sorun değil. Bu nedenle ‘yerleşmiş uygulama şöyledir’ diyemiyorum. Ancak genel anlamda konuyu incelersek, binalardaki kapıcı dairesi, bağımsız bölüm maliklerinin ortak yeridir. Yani herkes bu yerde arsa payı ile orantılı olarak maliktir. Bir başka kural da ortak yerler ancak amacına uygun kullanılır. Amacı dışında kullanımı için bazı yerlerde beşte dört, bazı yerlerde ise tam iştirakle karar vermek gerekir.

Şimdi bu olayda ortak yer olan kapıcı dairesinin yine kapıcı için kullanımı söz konusu olduğuna göre zaten özel nisap gerekmiyor. Yani çoğunluğun kabul ettiği biçimde kapıcının kullanımına bırakılması gerekiyor. Farklı kullanımlar için belli nisaplar aranacağı için bu olayda oybirliğinin gerekeceği kanaatinde değilim.

*****

Ortak yerler konusunda çoğunlukla akılları karıştıran husus, ortak yerler için getirilen; ‘kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça, anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz’ kuralıdır. Dikkat edilirse bu madde ortak yerlerde yapılacak değişik uygulamaları denetleme amaçlıdır. Ortak yerin amacı içinde kullanılması halinde bu maddenin uygulama alanı yoktur. Bu husus akılları karıştırmasın.