Sivas Zara'da 3.5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Sivas Zara'da 3.5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika! Sivas Zara'da 3.5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Sivas İli Zara İlçesi Avşar Köyü'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 3 milyon 556 bin 143 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkulün ilk ihale tarihi 11 Nisan 2018 olarak belirlendi.Sivas İli Zara İlçesi Avşar Köyü 141 Ada 1 parselde bulunan taşınmaz üzerinde Fabrika, Su Deposu, Ofis ve Arsa olmak üzere toplam bedelinin 1.702.143,52 TL olduğunun belirlendiği yapılar yer almaktadır. 

 

Yukarıda özellikleri yazılı makina ve ekipmanların tüm bilgileri Bilirkişi Raporundan temin edilmiştir. Makina ve ekipmanlar bulunan fabrikanın içerisinde olması nedeniyle bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Satışa çıkarılan taşınmazın içerisinde olacaktır. Bu haliyle ; Yukarıda özellikleri belirtilen makina ve ekipmanların toplam bedeli 1.854.000,00 TL + Fabrika+Su Deposu+Ofis+Arsa Bedeli: 1.702.143,52 TL olması nedeniyle satışa muhammen bedeli 3.556.143,52 TL ile çıkılacaktır.  

 

Kıymeti : 3.556.143,52 TL
1. Satış Günü : 11/04/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 16/05/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : ZARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI SALONU - Zara/SİVAS

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/17 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.