Sivas'taki imar planı değişikliği onaylandı!

Sivas'taki imar planı değişikliği onaylandı! Sivas'taki imar planı değişikliği onaylandı!

Özelleştirme Yüksek Kurulu, Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı Sivas ili, Merkez ilçesi, Yapı Mahallesi'nde bulunan bazı parsellerdeki 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini onayladı.Özelleştirme Yüksek Kurulu, Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı Sivas ili, Merkez ilçesi, Yapı Mahallesi'ndeki 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini onayladı.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih : 28/12/2016

Karar No : 2016/115

Konu : İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12.12.2016 tarihli ve 8100 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı Sivas ili, Merkez ilçesi, Yapı Mahallesi, 374 ada 22, 24, 26, 27 ve 377 ada 25 ve 26 parsellere ilişkin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E:0,60, Yençok: Serbest), Ticaret-Turizm Alanı (E: 1.00, Yençok: Serbest), Özel Sağlık Tesisi Alanı (E:1.00, Yençok: Serbest), Rekreasyon Alanı, Park ve Yol” kullanım kararlarını getiren 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.

Karar için tıklayın