Smo Ekşi İnşaat Taahhüt Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Smo Ekşi İnşaat Taahhüt Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Süleyman Ekşi imzasıyla kuruldu.
Smo Ekşi İnşaat Taahhüt Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Süleyman Ekşi imzasıyla kuruldu. 


Smo Ekşi İnşaat Taahhüt Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. g.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. h.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. i. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak j.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. k.    Şirket amaç ve konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. -     Şirket amaç ve konusuyla ilgili olarak her nevi gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralama, kiraya vermek, her türlü gayrimenkul satımına aracılık etmek, bunlar üzerinde ipotek ve türlü kanunu haklar tesisi ettirmek, cins tahsisi yapmak, iş ve ortaklık münasebetlerinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin doğmuş ve doğacak borçların temin etmek üzere kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmek ipotekleri fek etmek ,ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tassarrufi işlemlerde bulunmak, bankalarla her türlü kredi sözleşmesi yapmak,bunlarla ilgili ipotek vermek ve fek ettirmek, keza menkul malları ve gayri menkulleri üzerinde rehin işletme rehini tesis etmek, şirketin her türlü hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacaklarını tahsili ve temini için ipotek, menkul mal rehini,işletme rehini, ayni ve şahsi her nevi teminat almak, bunlarla ilgili tapuda ve ticaret sicilinde terkin ve tescil işlemlerinde bulunmak.       -       Şirket amaç ve konusuyla ilgili  otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak.  -  Şirket amaç ve konusuyla ilgili  tesis, makine,alet, nakil vasıtaları ve her türlü iş makinesi satın alabilir, satabilir, kiralar ve kiraya verebilir    Smo Ekşi İnşaat Taahhüt Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres; ZÜHTÜPAŞA MAH.2.HATBOYU SK. BAŞGÖZ APT.1/7 KADIKÖY