SPK, gayrimenkul değerleme tarifesini açıkladı!

SPK, gayrimenkul değerleme tarifesini açıkladı!Sermaye Piyasası Kurulu'nun Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin değerleme hizmetlerine ilişkin, 2015 yılı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi ve uygulama esasları hakkındaki karar yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Karara göre; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretler belirlendi. Ücretlerin tutarları asgari nitelikte olup, taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilecek. 


Belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları sadece verilecek değerleme hizmetine ilişkin olacak. 

Bu nedenle hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları, zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemelerin yanında, KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar tahsil edilecek asgari ücrete dahil edilemeyecek ve ayrıca ödenecek. 

Birlik üyelerinin verecekleri değerleme hizmederi karşılığında tahsil edilecek ücret ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek değer veya değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilemeyecek. Değerleme ücretleri, değerleme işi başlamadan önce belirlenecek. Değerleme konusunda, taşınmazın tapuda kayıtlı niteliği ile fiili kullanım niteliği arasında bir fark varsa ücretin belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınacak. Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle başka bir birlik üyesinden dışandan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirebilmeleri ancak müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti sözleşmesinde buna izin veren bir hüküm bulunması şartıyla mümkün olacak. 


SPK, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleri ve bu şirketlerin faaliyederine ilişkin esaslar tebliğlerinde değişikliğe gitti. Kurulun 31 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete'nin 4. mükerrer sayısında yayımlanan söz konusu tebliğ değişiklikleri, yürürlüğe girdi. 


Hürses