Sulukule`ye Osmanlı mimarisi

Sulukule`ye Osmanlı mimarisiSulukule'de oturan Roman vatandaşların, "yerlerinden ve yurtlarından" olacakları endişesiyle uzun süredir karşı çıktıkları projeyle bu bölge, Osmanlı mimarisiyle yeniden şekillenecek.
CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın soru önergesini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Hatice ve Neslişah Sultan mahallelerinin bulunduğu Sulukule'nin, 2006'da Bakanlar Kurulu kararıyla yenileme alanı olarak ilan edildiğini ifade etti.


Günay, İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla kentsel ve tarihi sit ilan edilen alandaki yenileme projesinin, Fatih Belediyesi ve  TOKİ  ortaklığıyla hazırlandığını anımsattı.


Proje kapsamında yıkılması öngörülen yapıların yerine bitişik nizamda, 7 ana mimari üslupta toplam 21 yapı tipinin tasarlandığını belirten Günay, bu konutların dışında konaklama tesisi ile ticaret ve kültür tesisi olarak 2 yapının da avan projede yer aldığını kaydetti.


Projenin, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Yüzer, Yrd. Doç. Dr. Selim Velioğlu, Doç. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller ve Dr. Aras Neftçi'nin danışmanlığında hazırlandığını bildiren Günay, İstanbul Yenileme Alanı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 2 Kasım 2007 tarihli kararıyla uygun bulunan yenileme avan projesinin, kurul gündeminde yaklaşık 3 ay süreyle "tescilli yapılar, sur koruma bandı, bölgenin silueti ve koruma mevzuatı" gözönüne alınarak değerlendirildiğini ifade etti.