Suriyeli mülteciler için 60 özel okul açıldı!

Suriyeli mülteciler için 60 özel okul açıldı! Suriyeli mülteciler için 60 özel okul açıldı!

Suriyeli mülteci sayısı 2 milyonu geçince Iraklı, Suriyeli yatırımcılar birbiri ardına Bağcılar, Başakşehir, Fatih ve Eyüp semtlerinde okul açmaya başladı. Bazı tahminlere göre sadece İstanbul’da 60 mülteci okulu açıldı.Suriyeli mülteci sayısı 2 milyonu geçince Iraklı, Suriyeli yatırımcılar birbiri ardına Bağcılar, Başakşehir, Fatih ve Eyüp semtlerinde okul açmaya başladı. Bazı tahminlere göre sadece İstanbul’da 60 mülteci okulu var.


Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı 2 milyonu geçince Iraklı, Suriyeli yatırımcılar birbiri ardına Türkiye’de özel okul açmaya başladı. Sektör uzmanlarına göre sadece İstanbul’da irili ufaklı okul sayısı 60’ı buluyor. İstanbul’da özellikle Bağcılar, Başakşehir, Fatih ve Eyüp semtlerinin yanı sıra başka kentlerde, hatta Ankara’da bile şubeler var. Sadece Fatih’te Libya eğitim sitemini uygulayan 3 okul olduğu, bunun dışında Suriye, Irak eğitim sistemini uygulayan küçük, 200 öğrenci kapasiteli okullar açıldığı belirtiliyor. Suriyeli, Iraklı yatırımcılar daha fazla okul açmak için yer bakıyorlar. 5 yeni okul birden açmak isteyen yatırımcılar var. 


Yüzbinlerce çocuk var 


Suriyeli mülteciler içinde okul çağında yüzbinlerce çocuk var. Bu çocukların kamplarda kalanlarına kamp içi merkezlerde eğitim veriliyor. Ancak bu merkezler yetersiz ve tüm ihtiyacı karşılamaktan uzak. Başta Suriyeli olmak üzere Iraklı, Ürdünlü yatırımcılar valilik izniyle “geçici eğitim kurumu” statüsüyle okul açılıyorlar. Bu konuda mevzuatta hazırlandı. Nasıl öğrenci kabul edebilecekleri, nasıl açılacakları mevzuata bağlandı. Okul binaları için sıkı kurallar yok. Binayı kendileri buluyor. Gerektiğinde okul kurmaları için yer tahsisi yapılabiliyor. 


Şimdiye kadar açılan okulların bazıları ‘uluslararası’ nitelikte. Bunlardan biri İstanbul Bağcılar’da 5’şer katlı 2 binada hizmet veren Al Fayez Uluslararası Okulları. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise basamaklarında eğitim veren okulda Ürdün, Irak, Suriye, Libya, Mısır, Cezayir ve Türkiye’den öğrenciler var. Yetkilileri, “Almanya ve İngiltere’den bile öğrencimiz var” dedi. Bu okul Iraklı bir yatırımcı tarafından 1 yıl önce kurulmuş. Ankara’da da bir şubesi bulunuyor.  Ankara  şubesinde 300 öğrenci kayıtlı. Bağcılar’daki okulda 500 öğrenci okuyor. Okul yetkilileri, bu yıl yaklaşık 700 ile 1000 öğrenciye ulaşabileceklerini belirtti. Çok fazla kayıt talebi aldıklarını ifade eden yetkililer, “Gerekirse yeni okul açabiliriz” dedi. Öğrenciler Türkiye’ye göçen orta-üst gelirli ailelerin çocukları. 55 öğretmen ise Ürün, Irak ve Suriye’den iltica etmişler. 


Akıllı tahtalı, bilgisayarlı... 


Al Fayez’de Arap dünyasında en iyi eğitim sistemi olarak bilinen Ürdün eğitim sistemi uygulanıyor. Sınıf donatıları iyi durumda. Fen öğreniminde bilgisayarlardan en iyi şekilde yararlanmak esas alınıyor. Her sınıfta akıllı tahta ve projeksiyon cihazı var. Ayrıca pratik dersler için laboratuvarlar kurulmuş. Al Fayez yetkililerinin verdiği bilgilere göre okul için Ürdün Hükümeti ve Konsolosluğu, Eğitim Bakanlığı ve Türkiye’deki Milli eğitim Bakanlığı’ndan izinler alınmış. 


Al Fayez'de eğitim ücretleri anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerine göre yıllık 2 bin dolar ile 6 bin dolar arasında değişiyor. Örneğin lise eğitimi için yıllık fiyat 3 bin dolar ile 6 bin dolar arasında. Bu fiyata kitap, üniforma ve sağlık desteği gibi hizmetler dâhil ediliyor. Okulda dersler Arapça ve İngilizce okutuluyor. Ayrıca Türkçe ders de var. 


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) tahminlerine göre Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli mülteci sayısı 1.8 milyon kişi. Suriye’de tam 2 milyon çocuk okula gitmiyor. Komşu ülkelerde de yarım milyondan fazla çocuk eğitim sistemi dışında. Türkiye'de kurulan okullar da bu konudaki büyük açığa dönük yatırımlar.


Milli eğitim genelge çıkardı


Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik eğitim veren okullara ‘uluslararası okul’ deniliyor. Bu okullar 5580 sayılı kanun ve Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğindeki gerekli şartlara göre açılıyor. Türkiye’de Avrupa ülkeleri ile Rusya eğitim sistemini takip eden 15 uluslararası okul var. Suriyeli mültecilere yönelik açılan okullar ise uluslararası okul statüsünde değil. ‘Geçici eğitim merkezi’ statüsüyle açılıyorlar. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Ekim 2014’te çıkardığı 2014/21 sayılı genelgeye göre kurulmalarının yolunu açtı. Genelgenin amaç bölümünde, “Türkiye’de bulunan yabancıların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili uygulamalarda ortak hareket edilmesi ve bir standart oluşturulması” ifadeleri yer alıyor. Genelgede valiliklerden izin alınması, uygun bina bulunamaması durumunda valiliklerce arsa tahsisi de öngörülüyor. Genelge ekinde Örnek Olur Yazısı, Örnek Protokol, Etik Sözleşme, Ders Çizelgeleri, Geçici Eğitim Merkezi Veri Tablosu, Bakanlığa Bağlı Okullardaki Öğrencilere Ait Veri Tablosu da ayrıca yer alıyor.


Sadece İstanbul’da yaklaşık 60 okul faaliyette


Sektörden yetkililer şöyle konuştu: “Suriyeli mülteciler için okul açmak isteyen yatırımcı çok. Müracaatların çok olduğunu duyuyoruz. Bunlar ‘geçiçi eğitim merkezi’, okul değil. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ekim 2014’te çıkardığı 2014/21 sayılı genelgesine dayanarak açılıyor. Kendi ülkelerindeki müfredata göre eğitim veriyorlar. Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Fatih, Eyüp semtinde açılıyorlar. Bu şekilde İstanbul’da yaklaşık 60 okulun olduğu tahmin ediliyor. Bunların 20-30 tanesi Fatih, Eyüp bölgesinde. Ne kadar süre eğitim veriyorlarsa, bunun karşılığında öğrencilere ‘katılım belgesi’ veriyorlar. Bu şekilde Türkiye’de verdikleri eğitimi, kendi ülkelerinde kanıtlayıp öğrencilerine diploma alabiliyorlar.”


Dünya