Tahliye edilen kiracı ev sahibinden para talep edebilir mi?

Tahliye edilen kiracı ev sahibinden para talep edebilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper 'Daire satın aldık, içerisinde kiracı oturmaktaydı. Kiracıya başka mülkümüz bulunmadığını, ihtiyacımız olduğunu belirterek, 6 ayda tahliyesini talep ettiğimizi belirten ihtarname çektik. 6 ay içerisinde boşaltmadı. Dava açma için belli bir süre var mıdır?' sorusunu cevapladıPosta yazarı Tamer Heper '18 Haziran 2020 tarihinde kredi kullanarak oturmak amacıyla daire satın aldık, fakat içerisinde kiracı oturmaktaydı. Konutu alır almaz kiracıya başka mülkümüz bulunmadığını ve daireye ihtiyacımız olduğunu belirterek, yasalara uygun şekilde 6 ay içerisinde tahliyesini talep ettiğimizi belirten bir ihtarname çektik. Bu ihtarnameye rağmen kendisi 6 ay içerisinde evi boşaltmadı. Aksine telefonda bizden evi boşaltmak için 20 bin lira talep ettiğini, aksi takdirde pandemi nedeniyle çıkmayacağını belirtti. Bu konuda dava açmak için belli bir süre var mıdır? Eski malik de tahliye talebinde bulunmuş, ancak ondan da para istemiş. ‘Para almadan tahliye edilmez’ diye bir kural var mı?' sorusunu yanıtladı.

Tahliye edilen kiracı ev sahibinden para talep edebilir mi?

18 Haziran 2020 tarihinde kredi kullanarak oturmak amacıyla daire satın aldık, fakat içerisinde kiracı oturmaktaydı. Konutu alır almaz kiracıya başka mülkümüz bulunmadığını ve daireye ihtiyacımız olduğunu belirterek, yasalara uygun şekilde 6 ay içerisinde tahliyesini talep ettiğimizi belirten bir ihtarname çektik. Bu ihtarnameye rağmen kendisi 6 ay içerisinde evi boşaltmadı. Aksine telefonda bizden evi boşaltmak için 20 bin lira talep ettiğini, aksi takdirde pandemi nedeniyle çıkmayacağını belirtti. Bu konuda dava açmak için belli bir süre var mıdır? Eski malik de tahliye talebinde bulunmuş, ancak ondan da para istemiş. ‘Para almadan tahliye edilmez’ diye bir kural var mı? l Ş.Ö.

***

Okuyucuma durumunu özetlemekle işe başlayacağım. Durum hukuken şöyle: Bir gayrimenkule yeni malik olan kişi, malik olduğu günden itibaren bir ay içinde kiracının eline geçecek şekilde kiracıya noter kanalı ile bir ihtarname gönderir. Bu gayrimenkule yeni malik olduğunu, kendi ihtiyacı bulunduğunu, bu nedenle de sözleşmeyi feshettiğini bildirerek kiracıya 6 ay süre verir.

6 ay içinde kiracı çıkmazsa, 6 ayın sonunda kiracıya tahliye davası açabilir. Bu davada sadece yasalara uyduğu süreleri ispat yetmez, aynı zamanda ihtiyacını da ispat edecektir. Bu noktadan sonra iki husus önem kazanmaktadır. Birincisi; 6 ayın sonunda dava açmak için süre var mı? Bu konuda iki fikir ileri sürülmektedir. İlk fikir, 6 ayın sonunda ve 1 ay içinde dava açılmalıdır. İkinci fikir, 6 ayın sonunda sözleşme bitim tarihine kadar dava açılabilir.

Yargıtay’ın bazı kararlarında ikinci fikir benimsenmiştir ama bu fikir zaman zaman değişebilir. Ben bu nedenle tedbiren 6 ayın sonunda ve 1 ay içinde dava açılmasından yanayım. İkinci husus ise şöyle: Şayet 6 ayı beklemeden önce kira dönemine gelinmişse, mesela gayrimenkulü iktisaptan 2 ay sonra kira dönemine gelinmişse, bu halde dönem sonunda ve 1 ay içinde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılabilir. Yani mutlaka 6 ayın sonu beklenmez.

***

Her durumda da ‘kiracıya para ödenme şartı’ diye bir şart yoktur. Bu husus, tarafların anlaşması ile uygulanabilir ama hukuki uygulamada yeri yoktur. İhtiyacını ispat eden yeni malik, davayı kazanır. Bir örnek vermem gerekirse, yeni malikin halen kirada oturuyor olması, onun ihtiyacı bulunduğuna karine olarak kabul edilebilir.