12 / 08 / 2022

Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye istemi!

Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye istemi!

Tahliye taahhüdü, ev sahibi ile kiracı arasında yapılan bir anlaşma olup; anlaşmada kiraya konu olan evin tahliye edileceği tarih belirleniyor. İşte tahliye taahhüdüne dayalı tahliye istemi...Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye istemi!

Tahliye taahhüdü, kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan bir anlaşma olarak karşımıza çıkıyor. Bu taahhütname ile kiracının evi tahliye edeceği tarih belirleniyor. Kiracının da bu taahhüdü imzalaması ile, kiracı belirlenen tarihte evi boşaltacağının taahhüdünü vermiş oluyor.


Taahhüdün geçerli olabilmesi için bazı özellikleri taşıyabiliyor olması gerekiyor. Söz konusu tahliye taahhütnamesi şartları şu şekilde sıralanıyor.


- İlk kira yılı içerisinde verilmemiş olması, 

- Özgür irade ile belirlenmiş bir tahliye tarihini içermesi gerekiyor,

- Yazılı olarak hazırlanmış olması gerekiyor.


Taahhütte belirlenen tarihin gelmesi durumunda ev sahibi tahliye taahhüdüne dayalı tahliye istemi nde bulunabiliyor. Kiracının da bu tarihte evi boşaltması gerekiyor.


Tahliye taahhüdü örneği:


TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI  (ÜNVANI)   :

 

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI              :          

 

TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ          :

 

TAHLİYE TARİHİ          :

 

 

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 352/1 maddesi gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

TAAHHÜT TARİHİ     :

 

 

TAAHHÜT EDEN       :

 

İMZASI             :
Tahliye taahhütnamesi şartları!
Kira hukuku tahliye taahhütnamesi!