Takas yoluyla satışlarda önalım hakkı doğar mı?

Takas yoluyla satışlarda önalım hakkı doğar mı? Takas yoluyla satışlarda önalım hakkı doğar mı?

Trampa, bir malın başka bir malla değiştirilme işlemi olarak tanımlanabiliyor. Trampa işleminde mallar üzerinde eşitlik aranmıyor. Peki, takas yoluyla satışlarda önalım hakkı doğar mı?


Takas yoluyla satışlarda önalım hakkı doğar mı?

Trampa edilen mallar arasında eşitlik olmaması halinde aradaki fark bir miktar para ile kapatılabiliyor. Tapu sicil müdürlüğünün trampada değerleri eşitlemek konusunda bir müdahale yetkisi bulunmuyor. 


Farklı il ve ilçelerde bulunan taşınmaz malların da trampa işlemi yapılabiliyor. Peki, takas yoluyla satışlarda önalım hakkı doğar mı?


Önalım hakkı, hak sahibi olunan taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılar karşısında öncelikle satın alabilme olarak karşımıza çıkıyor. 


Önalım hakkına hukuki olarak şuf'a hakkı da deniyor.  Kanuni ve akdi olmak üzere iki türlü önalım hakkı yani şuf'a hakkı bulunuyor.


Önalım hakkı sadece bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen ve ya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşların kullandığı bir hak olarak biliniyor. 


Hibe ve takas hukuki işlemleri satış olmadıklarından bunlara karşı önalım hakkı kullanılmıyor. 


2015 trampa harcı ne kadar?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com