Taksim tapu harcı!

Taksim tapu harcı! Taksim tapu harcı!

Taksim tapu harcı bedeli nedir? Taksim işlemi için gerekli belgeler nelerdir? Ortaklığın giderilmesinde taksim konusu hakkında merak ettikleriniz için haberimizin devamını inceleyebilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz..

Taksim tapu harcı!


Taksim; izale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davasında, kanunen ortak mülkiyete konu olan mülkiyetten her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaşılması işlemine deniyor. Paylı mülkiyette kayıtlı taşınmaz malların pay sahipleri arasında aynen taksiminde; Tüm maliklerin bizzat veya yetkili temsilcilerinin katılımıyla resmi senet düzenlenmek suretiyle, taksim işlemi gerçekleştiriliyor. 


(İfrazen) taksim işleminde ise; Taşınmaz malların bulunduğu yere göre taşınmaz malların ayrılması (ifrazı) nedeniyle, belediye encümeni  veya il idare kurulunun olumlu kararı ve Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş değişiklik beyannamesiyle birlikte yine tüm maliklerin veya yetkili vekillerinin katılımıyla ve tapu sicil müdürlüğünce resmi senet düzenlenmek suretiyle karşılanması gerekiyor.Taksim (Paylaşma) işlemi için gerekli belgeler:


- Taraflara ve varsa temsilcilerine ait kimlik belgesi

- 1'er adet fotoğraf

- Vekaletname, vasi kararı gibi işlemde temsil var ise temsile ilişkin belge

- Taşınmazın bulunduğu Belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge

- Var olması halinde istenen işletme konu taşınmaza ait tapu senedi

- Paylı mülkiyete dönüşmemiş  taşınmaz mallarda mirasçılar arasında noterce düzenlenmiş fotoğraflı miras taksim sözleşmesi

- Encümen kararı ve değişiklik dosyasıTaksim tapu harcı


Tapu Harcı 1: İlgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere beyan edilerek değeri üzerinden, Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde binde 19,8 oranında tapu harcı tahsil ediliyor.


Tapu Harcı 2: İlgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden, İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde binde 9,9 oranında tapu harcı tahsil ediliyor.


Tapu Harcı 3: İlgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden binde 9,9 oranında tapu harcı tahsil ediliyor.


Tapu Harcı 4: Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere beya edilecek değeri üzerinden binde 3,96 oranında tapu harcı tahsil ediliyor.


Döner Sermaye: Döner Sermaye İşletmesinde her yıl belirlenen tarifeye göre ücret alınıyor.


Diğer Vergiler: Var olması halnde taşınmaz malın veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.


Taksim nedir?

Miras taksim davası!

Tapuda taksim işlemleri!


Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com