Tamer Heper: Mirastan bertaraf etmek için iki türlü işlem vardır!

Tamer Heper: Mirastan bertaraf etmek için iki türlü işlem vardır!

Posta Gazetesi Ekonomi sayfası köşeyazarı Tamer Heper bugün ki köşe yazısında ikinci eş için olan mirasın bertaraf edilebilmesi ile ilgili okuyucudan gelen soruyu cevapladı. Tamer Heper'in miras ile ilgili köşe yazısı;Babam iki yıl önce bana bir daire aldı ama tapusu kendi üzerinde. Babamın ikinci eşi bu yerde mirasçı. Bu mirasçılığı bertaraf etmek için ne gibi bir işlem yapılması gerekir? Vasiyetname yapsa olur mu?


Babanız size bir daire almış ama tapusu kendi adına. Bu durumda olaya hukuki açıdan bakarsak, babanız size daire almamış, kendisine almış. Ancak dikkat edin maksadım babanızla aranızı bozmak değil, maksadım olaya hukuki açıdan bakmak. Hukuki olarak size daire alsaydı sizin adınıza alırdı. Yine hukuki olarak bu yeri size devretmek istiyor ise vasiyetname yapmak bu işi çözmez. Zira her ne kadar vasiyetname ile bu yeri size bıraktığını söylese dahi ikinci eşin bu yer üzerinde mahfuz hissesi var ve evin dörtte bir hissesi onun olur.


Mademki bu yeri size aldı, bu halde işin en doğrusu bugün tapuyu üzerinize yapmaktır. Üzerinize yaptığında iki türlü işlem yapılabilir, birincisi satış, ikincisi bağış. Satışta, babanızın cebine bir para girmesi gerekir. Aksi halde ileride bu konuyu mahkemeye yansıtabilecek mirasçılar, muvazza iddiası ile dava açabilir, para ödemeden satış işlemi yapıldığını ileri sürebilirler. Bu halde de satış işlemi iptal olunabilir. Bağışta da devreye mahfuz hisse talebi girebilir.


Bugün acaba ikinci eş bu konuda ne düşünüyor. Mesela mirastan feragat edebilir mi?  Edebilir ise mirastan feragat sözleşmesi yapılması düşünülebilir ama ben bunun pek ihtimal dahilinde olabileceğini sanmıyorum. Sonuç olarak yukarıda sözünü ettiğim gibi olaya hukuk açısından bakmak zorunda olduğumuzdan, bu yer sizin değil babanızın ve babanızın diğer mirasçılarının bazı hakları var ki bertaraf etmek mümkün görünmüyor.


Posta