Tapu alım satım harcı kaç lira?

Tapu alım satım harcı kaç lira?

Tapu müdürlüklerinden öncelikle randevu alınması ve randevu günü ve saatinde gerekli belgeler ile birlikte müdürlükte olunması gerekiyor. Tapu devir işlemleri için belli oranlarda harç ödeniyor. Peki, tapu alım satım harcı kaç lira?


Tapu alım satım harcı kaç lira?

Gayrimenkullerin tapu devir işlemleri, taşınmazın yer aldığı tapu dairesinde yapılıyor. Tapu müdürlüklerinden öncelikle randevu alınması ve randevu günü ve saatinde gerekli belgeler ile birlikte müdürlükte olunması gerekiyor.


Tapu devir işlemleri için gerekli olan belgeler alıcı ve satıcı için değişkenlik gösterdiği gibi, gerçek ve tüzel kişilerde de değişkenlik gösteriyor.


1. Satıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- Tapu aslı veya fotokopisi

- 1 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

 

2. Alıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

- 2 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- T.C. Kimlik Numarası

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


3. Şahıslarda tapuda satış için gerekli evraklar..

- Tapu Aslı veya Fotokopisi

- Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Avukat Kimliği

- 4203/5211 Sayılı Yasalara tabii gerçek kişiler için Türk Vatandaşlığından çıkma belgesi(pembe kart/mavi kart) ile uyruğuna geçtiği ülke resmi makamlarınca verilmiş kimlik belgesi zorunludur. Bu belgelerin dışında ki ehliyet, memur, sigorta v.s. kimlikleri geçerli sayılmaz.

- Ayrıca belgesinde bulunmasa dahi tüm tapu işlemlerinde gerçek kişilerin TC Kimlik numaralarının, Tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının ibrazı zorunludur.

- İşlem yasal temsilci aracılığıyla yapılacaksa alıcı veya satıcının vekilinin Düzenleme şeklinde hazırlanmış vekaleti, vasi ise vasi kararı istenir

- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6X4 cm ebadında orijinal fotoğraf olmalıdır.Renkli fotokopiler kabul edilmez. Satıcıdan 1 adet, alıcıdan 2 adet,


4. Tüzel kişilerde tapuda satış için gerekli evraklar..

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

- Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.


2015 yılında Tapu alım satım harcı kaç lira?

Tapu müdürlüğünde gerçekleşecek devir için ise yine satış bedeli üzerinden binde 20 oranında harç ödemesi yapması gerekiyor. Bu ödemeyi ayrı ayrı hem alıcı hem de satıcı yapıyor.


Ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2015 yılı Tarifesine göre yüzde 10,11'lik yeniden değerleme oranı ile 82,50 TL olan tapu döner sermaye bedeli de ödeniyor. 


Tapu harcı cezası nasıl hesaplanır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com