Tapu harcı hesaplama 2017 örneği!

Tapu harcı hesaplama 2017 örneği! Tapu harcı hesaplama 2017 örneği!

Gayrimenkullerin tapu devir işlemleri için belli müdürlükte harçların ödenmesi gerekiyor. Bu harcı alıcı ve satıcılar ayrı ayrı ödemekle mükellef oluyor. İşte tapu harcı hesaplama 2017 örneği..

Gayrimenkullerin tapu devir işlemleri için belli müdürlükte harçların ödenmesi gerekiyor. Bu harcı alıcı ve satıcılar ayrı ayrı ödemekle mükellef oluyor.


2017'de tahsil edilecek harçlar Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile geçtiğimiz günlerde belli oldu. Tapu harcı 2017 oranları ve hesaplama örneği şu şekilde;


Tapu harcı oranı 2017

Tapu satış bedeli üzerinden binde 20 oranında harç ödemesinin yapılması gerekiyor. Toplamda binde 40 oranında harç ödenmiş oluyor.


Tapu satış harcının yanı sıra tapu döner sermaye bedelinin de ödenmesi gerekiyor. 2017 yılında bu masraf 90,50 TL olarak tahsil ediliyor.


Tapu harcı 2017 hesaplama örneği 

Satış bedeli 100 bin lira olan bir gayrimenkul için alıcının 2 bin lira, satıcının 2 bin lira harç ödemesi gerekiyor. Toplamda 4 bin lira harcın devir işlemi için ödenmiş olması gerekiyor.


Eksik tapu harcı cezası

Tapu satış bedelini olduğundan daha düşük beyan ederek düşük oranda harç ödeme yapmanın cezası bulunuyor. Bu durumun Maliye tarafından tespit edilmesi halinde aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek tahsil edilir. Bu bedel hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor.


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com