Tapu harcı hesaplama örneği 2017!

Tapu harcı hesaplama örneği 2017!

2017 yılında tapu müdürlüğünde gerçekleştirilecek devir işlemleri için tarafların ödeyeceği harçlar belli oldu. İşte tapu harcı oranı ve tapu harcı hesaplama örneği 2017..


2017 yılında tapu müdürlüğünde gerçekleştirilecek devir işlemleri için tarafların ödeyeceği harçlar belli oldu. Bilindiği üzere devir işlemi satış ve bağış olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşebiliyor. Bu iki işlem için de farklı oranlarda harç tahsil ediliyor.


78 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğe göre 2017'de gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulun beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil edilecek.


Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranında ödeme yapılacak


Tapu harcı hesaplama örneği 2017

200 bin TL değerindeki bir gayrimenkulün satışa ve bağışa konu olması durumunda ödenecek bedelleri hesaplayalım.


Tapu satış harcı hesaplama

Satış işlemi için binde 20'ye isabet eden 4 bin TL'nin alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmesi gerekiyor. Buna göre toplamda 8 bin TL ödeme yapılıyor.


Tapu bağış harcı hesaplama

Bağış işlemi için binde 68,31'e isabet eden kısım devreden tarafından ödeniyor. Ödenecek bedel 13 bin 662 lira olarak hesaplanıyor.


Tapu harçları, satış işleminin yapıldığı yerin vergi dairesine ödeniyor. Maliye Bakanlığınca yetki verilen kuruluşlar tarafından da bu harç tahsil olunabiliyor.


Ayrıca tapu müdürlüklerinde e-tahsilat uygulamasına geçilmiş olup; Bu uygulama ile tapu harçlarının farklı şehirdeki şubelerde dâhil olmak üzere banka şubeleri, ATM'ler ve Görüntülü İşlem Merkezlerinden tahakkuk, tahsil ve kontrolü elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor.Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar 2017!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com