Tapu harcı oranı Kasım 2017!

Tapu harcı oranı Kasım 2017!

Konut, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmaz malların satış işlemleri için belli oranlarda tapu harcı ödemesi yapılıyor. İşte tapu harcı oranı Kasım 2017..


Gayrimenkullerin devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için alıcı ve satıcının belli oranlarda tapu harcı ödemesi gerekiyor.

 

Tapu harcı oranı, alım satım ve bağış işlemlerinde farklı oranlarda tahsil ediliyor. Gayrimenkulün devir ve iktisabında gayrimenkulun beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil ediliyor.

 

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranında ödeme yapılıyor.

 

Tapu harcı oranı hesaplama


* 200 bin TL'lik bir evin satışa konu olması halinde alıcı ve satıcının ödeyeceği tapu harcını hesaplayalım:

Tapu değeri: 200 bin TL
Tapu harcı oranı: binde 20
Alıcının ödemesi gereken harç: 4 bin TL
Satıcının ödemesi gereken harç: 4 bin TL
Toplam ödenecek harç: 8 bin TL

 

* 200 bin TL'lik bir evin bağışa konu olması halinde alıcı ve satıcının ödeyeceği tapu harcını hesaplayalım:
Tapu değeri: 200 bin TL
Tapu harcı oranı: binde 68,31
Ödenecek harç: 13 bin 662 TL

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com