02 / 07 / 2022

Tapu harcının iadesi dava dilekçesi 2022!

Tapu harcının iadesi dava dilekçesi 2022!

Tapu harcı iadesi, kentsel dönüşüm sürecinde alınabiliyor. İade için bir dilekçe ile vergi dairesine müracaat ediliyor. Tapu harcının iadesi dava dilekçesi...Kentsel dönüşüm ile insan hayatı için risk taşıyan binalar tespit edilerek yıkılıyor. Bir ev için kentsel dönüşüm süreci risk tespiti ile başlıyor. Kanunen kentsel dönüşümde tapu ve kadastro harçları, noter harçları, belediyelerce alınan harçlar muaf tutuluyor.

Tapuda ödenen harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor. Ancak bu bedel kentsel dönüşümdeki taşınmazlar için ödenmiyor. 

Tapu harcının iadesi dava dilekçesi 2022!

6306 yasa gereğince Kentsel dönüşüm kapsamında, 25.07.2014'ten sonra gayrimenkul alan ve satanların ilk tapu satışlarını iade alabiliyor. Başvuru sırasında, vergi mahkemesine bir dilekçe veriliyor. İşte tapu harcının iadesi dava dilekçesi 2022...