Paydaşlığın giderilmesi dava dilekçesi nasıl yazılır?

Paydaşlığın giderilmesi dava dilekçesi nasıl yazılır?Taşınmaz üzerinde hisse sahibi olan paydaşlar, paydaşlığın giderilmesi için Sulh Hukuk Mahkemelerinde diğer paydaşlara karşı bir dilekçe ile dava açılabiliyor. Peki, paydaşlığın giderilmesi dava dilekçesi nasıl yazılır?


Paydaşlığın giderilmesi dava dilekçesi nasıl yazılır?

Taşınmaz üzerinde hisse sahibi olan paydaşlar, paydaşlığın giderilmesi için Sulh Hukuk Mahkemelerinde diğer paydaşlara karşı dava açılabiliyor. 


Söz konusu dava ile, paylaşma biçiminde uyuşmanın sağlanmaması durumunda paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verebiliyor.


Dava için Sulh Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile müracaat edilebiliyor. Peki, paydaşlığın giderilmesi dava dilekçesi nasıl yazılır?


Paydaşlığın giderilmesi dava dilekçesi..


SULH HUKUK MAHKEMESİNE

........


DAVACI..............:

VEKİLİ................:

DAVALILAR..........:

DAVA KONUSU......:İzale_i Şüyu(Ortaklığın giderilmesi)

DAVA DEĞERİ........:


AÇIKLAMLAR.........:

Babam ../../.. tarihinde vefat etti.Geriye miras olarak Erzincan ili,Merkez ilçesi ,İnönü Mahallesi,...ada,...pafta ....parselde kayıtlı bulunan ev kaldı.Bu taşınmaza iştirak halinde malik bulunmaktayız.Kardeşlerimle anlaşarak anılan taşınmazı paylaşma imkanımız olmamıştır.


Söz konusu taşınmazın ayni taksimi mümkün olmadığından satış yolu ile ortaklığın giderilmesini istiyorum.


Yine aramızda anlaşarak bu konuyu çözemediğimiz için söz konusu taşınmazın satılmak sureti ile ortaklığın giderilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.


DELİLLER.............:Her türlü delil


HUKUKİ NEDENLER..:TMK m.651 ve ilgili yasal mevzuat


SONUÇ VE İSTEM...:Yukarıda açıklanan nedenlerle,babamdan intikal eden Erzincan ili Merkez ilçesi,İnönü Mahallesi ,...ada,..pafta,parselde kayıtlı bulunan taşınmaz maldaki ortaklığın ayni taksimi mümkün olmadığından taşınmazın satışı suretiyle giderilmesine, masrafların ortaklar arasında paylaştırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.Paydaşlığın giderilmesi davası nedir?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com