Paydaşlığın giderilmesi davası nedir?

Paydaşlığın giderilmesi davası nedir?Bir taşınmaz mal üzerinde pay sahibi olan kimseler, paydaşlığın giderilmesi davası açarak, paydaşlığa son verebiliyor. Peki, paydaşlığın giderilmesi davası nedir? Paydaşlığın giderilmesi davası nasıl açılır?


Paydaşlığın giderilmesi davası nedir?

Bir taşınmaz mal üzerinde pay sahibi olan kimseler, paydaşlığın giderilmesi davası açarak, paydaşlığa son verebiliyor. Bu işlem, izale-i şuyu davası olarak da bilinen "Paydaşlığın giderilmesi" davasında yapılıyor.


Bu dava ile; Gayrimenkule ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılıyor.


Medeni Kanun'da ortak malın taksimi aynen mümkün olmuyor ise mahkemece satılarak bedellerinin paylaştırılacağı belirtiliyor.

 

Paydaşlığın giderilmesi davasındaki amaç ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme yolu ile ortaklıklarının giderilerek çözülmesi olarak karşımıza çıkıyor.


Söz konusu taşınmazın bölünebilir nitelikte olması halinde mahkemece taşınmazın aynen paylaştırılmasına, aksi durumda açık arttırma yolu ile satılmasına karar veriliyor.


Ortaklığın giderilmesi davası sulh hukuk mahkemelerinde görülüyor. Hakkında paydaşlığın giderilmesi davası açılacak olan taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yer sulh hukuk mahkemesi yetkili oluyor.

 

Paydaşlığın giderilmesi davasında dava açma hakkı paydaşlara aittir. Türk Medeni Kanunu 698/I’e göre paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Bu maddeye göre paydaşlığın giderilmesi davası açabilecek kişiler taşınmaz malın paydaşı olan kişilerdir. 


Paydaşlar Sulh Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile müracaatta bulunabiliyor. Paydaşlığın giderilmesi davası dilekçe örneği aşağıda yer alıyor:


Paydaşlığın giderilmesi davası dilekçesi..


SULH HUKUK MAHKEMESİNE

........DAVACI..............:


VEKİLİ................:


DAVALILAR..........:


DAVA KONUSU......:İzale_i Şüyu(Ortaklığın giderilmesi)


DAVA DEĞERİ........:


AÇIKLAMLAR.........:


Babam ../../.. tarihinde vefat etti.Geriye miras olarak Erzincan ili,Merkez ilçesi ,İnönü Mahallesi,...ada,...pafta ....parselde kayıtlı bulunan ev kaldı.Bu taşınmaza iştirak halinde malik bulunmaktayız.Kardeşlerimle anlaşarak anılan taşınmazı paylaşma imkanımız olmamıştır.

Söz konusu taşınmazın ayni taksimi mümkün olmadığından satış yolu ile ortaklığın giderilmesini istiyorum.

Yine aramızda anlaşarak bu konuyu çözemediğimiz için söz konusu taşınmazın satılmak sureti ile ortaklığın giderilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.


DELİLLER.............:Her türlü delil


HUKUKİ NEDENLER..:TMK m.651 ve ilgili yasal mevzuat


SONUÇ VE İSTEM...:Yukarıda açıklanan nedenlerle,babamdan intikal eden Erzincan ili Merkez ilçesi,İnönü Mahallesi ,...ada,..pafta,parselde kayıtlı bulunan taşınmaz maldaki ortaklığın ayni taksimi mümkün olmadığından taşınmazın satışı suretiyle giderilmesine,masrafların ortaklar arasında paylaştırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.İzale-i şuyu davası nasıl sonuçlanır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com