Paydaşlığın giderilmesi davası avukatlık ücreti 2015!

Paydaşlığın giderilmesi davası avukatlık ücreti 2015!Taşınmaz üzerinde hisse sahibi olan paydaşlar, paydaşlığın giderilmesi için Sulh Hukuk Mahkemelerinde diğer paydaşlara karşı dava açılabiliyor. Peki, paydaşlığın giderilmesi davası avukatlık ücreti 2015 ne kadar?


Paydaşlığın giderilmesi davası avukatlık ücreti 2015!

Bir taşınmaz üzerinde paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her biri hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, malın paylaşılmasını isteyebiliyor.


Paydaşlığın giderilmesi davasında yapılacak paylaşım, Medeni Kanun madde 698 ile 699'da açıklanıyor.


Paylaşmayı isteme hakkı, hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabiliyor. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebiliyor.

Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamıyor.


Taşınmaz üzerinde hisse sahibi olan paydaşlar, paydaşlığın giderilmesi için Sulh Hukuk Mahkemelerinde diğer paydaşlara karşı dava açılabiliyor. 


Söz konusu dava ile, paylaşma biçiminde uyuşmanın sağlanmaması durumunda paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verebiliyor. Peki, paydaşlığın giderilmesi davası avukatlık ücreti 2015 ne kadar?


Paydaşlığın giderilmesi davası avukatlık ücreti 2015...

- Paydaşlığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 550,00 TL

- Paydaşlığın giderilmesi ve taksim davaları için 1.100,00 TL


İzale-i şuyu dava masrafını kim öder?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com