Paydaşlığın giderilmesi davası ne zaman açılamaz?

Paydaşlığın giderilmesi davası ne zaman açılamaz?Paydaşlığın giderilmesi davası, ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme yolu ile ortaklıklarının giderilerek çözülmesi için açılıyor. Peki, paydaşlığın giderilmesi davası ne zaman açılamaz?


Paydaşlığın giderilmesi davası ne zaman açılamaz?

Mesken, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmaz mallara  ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılması kararı açılacak "paydaşlığın giderilmesi" davasında alınabiliyor.


Medeni Kanun gereğince ortak malın taksimi aynen mümkün olmuyor ise mahkemece satılarak bedellerinin paylaştırılması gerekiyor.

 

Paydaşlığın giderilmesi davasındaki amaç ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme yolu ile ortaklıklarının giderilerek çözülmesi olarak karşımıza çıkıyor.


Ancak bazı hallderde paydaşlığın giderilmesi davası açılamıyor. Peki, paydaşlığın giderilmesi davası ne zaman açılamaz?


Paydaşlığın giderilmesi davası ne zaman açılamaz?

-Taşınmaz malın tapuda kayıtlı olmaması.


-Belirli bir payın ortaklığının giderilmesi için açılması.


-Tapu kaydında, ortaklarca şüyuun idame mükellefiyeti veya kooperatiflerce yapılan binalar için Kooperatif Tüzüğüne devrin imkansızlığı konmuşsa, bu gibi hallerde ortaklığın giderilmesi istenemez.


-Müşterek mülkiyet devamlı bir maksada tahsis edilmişse, o tahsis devam ettiği sürece ortaklığın giderilmesi istenemez. Bu tahsis M.K.md.627 uyarınca azami 10 yıl olabilir. 


-Ortaklığın giderilmesi M.K.md.627/f:son uyarınca münasip olmayan bir zamanda istenemez. Örneğin taşınmaz malların anormal olarak fiyatının düştüğü devrede inşaatın henüz devam ettiği bir zamanda bu malların ortaklığının giderilmesi istenemez.


-Kamulaştırılan taşınmazlarda buna ilişkin karar ilgililere tebliğ edildikten sonra o taşınmazın devir ve temliki yapılamayacağından bu durumdaki taşınmazların satış yoluyla ortaklığının giderilmesi istenemez.


-Kamu mallarının ortaklığının giderilmesi talep edilemez. Bu nedenle dava konusu taşınmazlarda okul, hastane gibi kamu malı varsa kamu malı varsa onun ifrazı(ayrılması) için davacı tarafa süre verilmesi ondan sonra geri kalan kısım için davanın yürütülmesi gerekir.

       

-Başkasının arsasına yapılan bina, M.K.md.654'e girmeyen temelli yapı ise arzdan ayrı olarak o yapının ortaklığının giderilmesi istenemez.


Paydaşlığın giderilmesi davası avukatsız açılır mı?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com