25 / 06 / 2022

Tapu ifraz işlemi ücreti 2022!

Tapu ifraz işlemi ücreti 2022!

Tapuya tek bir parsel halinde kayıtlı olan gayrimenkullerin, birden fazla parsel şeklinde ayrılmasına ifraz işlemi deniyor. Peki, bu işlem için ne kadar ücret ödenmesi gerekiyor? İşte tüm merak edilenler...İfrazın kelime anlamı, bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması olarak biliniyor. Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemine ifraz adı veriliyor. 

Bir arazinin maksimum değerine ulaşabilmesi için, parselasyonu yapılarak yapılaşma izninin verilmiş olması gerekiyor. Arazi ve arsa düzenlemesi yapılmış imar adalarındaki maliklerin başvurusu üzerine imar planı ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla ifraz ve tevhit işlemleri gerçekleştirilebiliyor. 

İfraz işleminin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanıyor. İfraz işleminin gerçekleştirilebilmesi için ifraz harcının ödenmesi ve gerekli belgelerle söz konusu gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye başvuru yapılması gerekiyor. Peki, 2022 yılı tapu ifraz bedeli ne kadardır?