İfraz işlemi!

İfraz işlemi! İfraz işlemi!

Ayırma işlemi olarak da bilinen tapu müdürlüğünde tescil edilmesi gereken ifraz işlemi ve ayrıntıları için haberimizi inceleyebilirsiniz...İfraz işlemi!

İfraz işlemi, tek parsel şeklinde tapu kütüğünde kayıtlı olan bir gayrimenkulün düzenlenen haritalara göre birden fazla parçaya ayrılarak tekrar tapu kütüğüne bu şekilde kaydedilmesi işlemidir. "İfraz işlemi nasıl yapılır?" merak ediyorsanız, hemen yanıtlayalım.


İfraz işlemi nasıl yapılır?

İfraz işlemi yapılırken, ifraz işlemine konu olan gayrimenkullerin üzerinde rehin, irtifak hakkı veya şerh varsa muvafakatlarının hak sahipleri tarafından alınması gerekiyor.


İfraz işlemi için gerekli evraklar..

- Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler,

- Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,

- İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere  taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,

- Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.


İfraz işleminin yapıldığı gayrimenkulün niteliği eğer bina ise deprem sigortası DASK'ın da olması talep ediliyor.


İfraz harcı..

İfraz harcı ifraz olan parselin ifraz olmadan önceki değeri üzerinden hesaplanıyor.

İfraz işleminin yapıldığı gayrimenkullerin ilgili belediye tarafından bildirilen emlak beyan değerinden az olmaması şartıyla, beyan edilecek değerleri üzerinden binde 9.9 oranında tapu harcı tahsil ediliyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com