Tapu işlemleri için hangi evraklar gerekli?

Tapu işlemleri için hangi evraklar gerekli? Tapu işlemleri için hangi evraklar gerekli?

Tapu devir işlemleri tapu dairelerinde yapılıyor. Peki tapu işlemleri için hangi evraklar gerekli? Tapu randevusu nasıl alınıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...2019 yılında gayrimenkul alacak olan vatandaşların neler yapması gerekiyor? Tapu işlemleri için hangi evraklar gerekli? Tapu randevusu nasıl alınıyor?  İşte cevaplar...

Tapu randevusu nasıl alınır?

Tapu müdürlüklerinde yapılacak işlemler için ALO 181 Tapu ve Kadastro hattı aranıp randevu alınabiliyor. Bunun dışında ise http://randevu.tkgm.gov.tr adresinden online başvuru ile randevu alınabiliyor. Bu işlemde başvuru sahibine gönderilecek kısa mesaj (SMS) doğrultusunda işlem belirlenen gün ve saatte yapılabiliyor.

Tapu işlemleri için hangi evraklar gerekli?

Gayrimenkul alıcısı ve satıcısının veya vekillerinin randevu günü ve saatinde gerekli belgelerle tapu dairesinde bulunması gerekiyor. Tapuda gerekli olan belgeler şu şekilde;

Tapuda satıcıdan istenen belgeler
- Tapu aslı veya fotokopisi

- 1 resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Tapuda alıcıdan istenen belgeler
- 2 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
- T.C. Kimlik Numarası

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Taraflardan birinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerden tapuda satış için istenen belgeler
- Mersis numarası ve ticaret sicil no

- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

Tapuda yapılabilecek 35 işlem ve harçları!

Ceren YÖRÜK/Emlakkulisi.com