Çukurova Balkon

Tapu Tahsis Bürosu ne iş yapar?

Tapu Tahsis Bürosu ne iş yapar? Tapu Tahsis Bürosu ne iş yapar?

Belediyelerdeki Tapu Tahsis Bürosu nasıl çalışır? Tapu Tahsis Bürosu işlemleri için hangi evraklar gerekir? Tapu Tahsis Bürosu görev ve yetkileri nelerdir? İşte Tapu Tahsis Bürosu ne iş yapar? sorusunun cevabı...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Tapu Tahsis Bürosu ne iş yapar?


Belediyelerdeki Tapu Tahsis Bürosu'nun görevleri şunlardır;


4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında tapuları vermek için gerekli işlemleri başlatmak ve yürütmek.


İmar affı yasası kapsamında 10/c uygulaması yapılan yerlere ait tapu senetlerinin hak sahiplerine dağıtılması ve Tapu Tahsis belgesi bulunan hak sahiplerine Tapu Tahsislerinin yapılmasını sağlamak,


Mülkiyeti Vakıflara ait olup 31.12.2000 tarihi itibarı ile üzerinde yapılaşma bulunan ve trampa sonucu hazine adına tescil edilen taşınmazların belediyeye devri ve işgalcilerine satışı işlemleri 4706 sayılı kanun ve yayınlanan Milli Emlak Genel Tebliğleri belirtildiği şekilde yapılması sağlanacaktır.


Zemin Tespit raporları tanzim edilerek satışı talep edilen taşınmazlara ilişkin güncel bilgiler oluşturulur.


Yapının 31.12.2000 önce yapılıp yapılmadığı mevcut kayıtlardan araştırılır. Yapılan tespitlerin arşivlenmesi sağlanır.

Devir kapsamında satışı talep edilen taşınmazların üzerindeki Binaların Fotoğrafları çekilerek zemin tespiti çalışmaları desteklenir.


İlgili Tapu Sicil Müdürlüğünden belediyemizce satılacak taşınmaza ilişkin tüm haciz, ipotek vb. bilgileri sorulur.