Tapu takas harcı 2015!

Tapu takas harcı 2015! Tapu takas harcı 2015!

Tapuda takas işleminin yapılabilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve harç ödemenin yapılması gerekiyor. İşte, tapu takas harcı 2015!Tapu takas harcı 2015!


Tapuda takas, bir malın başka bir malla değiştirilmesi olarak karşımıza biliniyor. Takasta değiştirilecek malların değerlerinin birbirine eşit olması şartı aranmıyor. Değerler arasında eşitlik olmadığı takdirde, aradaki fark bir miktar para ödenerek denklik sağlanabiliyor.


Tapu sicil müdürlüğünün takas işleminde değerleri eşitlemek konusunda bir müdahale yetkisi bulunmuyor. Değerlerin eşit olmadığından bahisle akdi yapmaktan kaçınması da mümkün olmuyor. 


Değer eşitliği için ödenecek bir bedel işlem sırasında peşin ödenmeyerek, ileride ödenecekse bunun için kanuni ipotek tesis edilebiliyor. Farklı il ve ilçelerde bulunan taşınmaz malların trampa yapılması mümkün. 


Tapuda takas işleminin yapılabilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve harç ödemenin yapılması gerekiyor. İşte, tapu takas harcı 2015!


Borçlar Kanunu gereğince, takas işlemlerinde satışa ilişkin hükümler kullanılıyor.  Devlet tarafından, her yıl belirlenen tapu takas harcı, her iki taraftan ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil ediliyor.


Trampa sözleşmesi örneği!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com