Tapu takas harcı 2017!

Tapu takas harcı 2017! Tapu takas harcı 2017!

Taşınmaz malların devir işlemleri, satış ve bağış ile yapılabildiği gibi takas ile de yapılabiliyor. Peki, tapu takas harcı 2017 ne kadar?Taşınmaz malların devir işlemleri, satış ve bağış ile yapılabildiği gibi takas ile de yapılabiliyor. Takas işleminde iki ayrı gayrimenkul sahibi taşınmazlarını birbirlerine veriyor.


Tapu takasının yapılabilmesi için tarafların aralarında anlaşma yapmış olmaları ve gerekli belgeleri de temin etmiş olmaları gerekiyor. Gerekli belgeler ile takas harcı şu şekilde sıralanıyor:


Tapu takas için gerekenler

1. Takas yapılacak taşınmaz mallara ait tapu senetleri.

2. Takas yapılacak maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Takas yapanların ikişer adet vesikalık fotoğrafı.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi kanuni temsilci (vekil, vasi, kayyum) ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5. Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.


Tapu takas harcı 2017

Taşınmaz malların karşılıklı olarak trampa edilmesi halinde tapu harcının bu iki gayrimenkuldan emlak vergisi değeri yüksek olan esas alınarak bu değer üzerinden, bu değerden yüksek bir değer bildirilmesi halinde bildirilen değer üzerinden her iki gayrimenkul için de hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı alınıyor.


Tapu takas harcı oranı 2017: Binde 20 (binde 20 x 2)


Tapu trampa döner sermaye 2017: 90,50 lira

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com