Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda!

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda! Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda!

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın da imzasının bulunduğu Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başlandı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve arkadaşlarının imzası bulunan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başlandı. 

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Komisyon Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, teklifle, ilgili kanunlarda 17 maddede değişiklik öngörüldüğünü, 9 madde eklendiğini ve 2 maddenin de yürürlükten kaldırıldığını söyledi.

Akyürek, özellikle Tapu Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, İmar Kanunu, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Tük Medeni Kanunu, Belediye Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanun'da değişikliklerin teklifte öngörüldüğünden bahsetti.

Teklife ilişkin bilgi veren Minsolmaz, düzenlemenin, tapu işlemlerinde kırtasiyeciliği azalttığını söyledi. Minsolmaz, teklifte, kat mülkiyetine tabi yapılarda çok sık yaşanan, bir tarafı belediye ve tapu kadastro müdürlüğü, bir tarafı yüklenici ve kat irtifak projesi olan yerlerde hatalı blok numaraları ile hatalı bağımsız bölüm numaralarından kaynaklanan sorunların çözümü ile ilgili ciddi hükümlerin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Şehir merkezlerinde tehlike arz eden yapılarla ilgili "genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden yapılar" hükmü getirildiğini sözlerine ekleyen Minsolmaz, "Binanın tek başına statik olarak dayanımının riskli olmasının yanında, güvenlik ve asayiş açısından da tehlikeli olması durumunda idareye bunun izalesi için olanak tanıyan bir düzenleme getiriyoruz." dedi.

Minsolmaz, teklifte, "seraların yapı ruhsatı kapsamında olmadığı" hükmüne yer verip çiftçi açısından önemli bir düzenleme getirileceğini dile getirdi. 

Kamu ortaklık payı ve düzenleme ortaklık payı adı altında vatandaştan alınan iki payın bulunduğunu ifade eden Minsolmaz, "Burada düzenleme ortaklık payını yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkartıyoruz. Kamu ortaklık payı ve düzenleme ortaklık payı aynı oran içerisinde çözümleniyor." şeklinde konuştu.

- "Külfet yüklemiyor, kolaylık sağlıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Ahmet Küçükler, teklifle vatandaşa asla bir külfet yüklenmediğini aksine kolaylıklar sağlandığının altını çizdi.

Tapu Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nda getirilen değişikliklerin, taşınmaz satışına ilişkin Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait işlerde, vatandaşlara hem başvuru hem taksitlendirme şeklinde kolaylıklar getirdiğini belirten Küçükler, bir an önce kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi, vatandaşların özellikle müteahhitlerden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı problem yaşamaması için çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Küçükler, "Teklif gerek İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerekse genel anlamda düzenleme boyutunda, vatandaşların taşınmazlarla ilgili sıkıntılarını çözen düzenlemeler getiriyor." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, görüşülen teklifle benzer düzenlemeler içeren, kendi imzasının da bulunduğu kanun teklifi sunduklarını hatırlatan, tekliflerin birleştirilip ele alınması gerektiğini söyledi.

Mülkiyet ve tapu konularında Mecliste uzun yıllar özel emek verdiğini ifade eden Hamzaçebi, "Bu konudaki tekliflerimin komisyon gündemine almamasını yadırgıyorum. Komisyonlar her zaman bunları birleştirir, öyle görüşülür. Birleştirmediğiniz takdirde bu teklifler komisyonda kalmaya devam edecek." diye konuştu.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler ise sürüyor.

İmar Kanunu ile Kadastro Kanunu'nda değişiklik talebi!