Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 4 kentte kadastro yaptıracak!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 4 kentte kadastro yaptıracak!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu ve kadastro modernizasyon projesi (TKMP) kapsamında Divriği, Trabzon, Edirne ve Sivas'ta 1:5000 ölçekli sayısal renkli ortofoto üretim işi için ihale düzenledi


İhaleler Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle yapılacak.

İhale, 7 Mayıs 2012 Pazartesi günü, saat 10.15’te  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) Harita Dairesi Başkanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Turan Güneş Bulvarı 18. Cadde No: 53 Oda No: 112 (Evrak Kayıt Servisi) 06550 Oran/  Ankara  adresinde gerçekleştirilecek.

Detaylar şöyle:

İHALEYE DAVET
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:
TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ
(TKMP)
Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü
1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşi-Grup 03
IBRD Kredi No: 7537-TU
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon (TKMP) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış olup, bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün “1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşi” sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları “1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim- Grup 03” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 4(dört) İhale paketi olarak yapılacaktır.
- Uçuş Hizmetinin Yüklenici Firma tarafından sağlanacağı Sözleşme Paketleri;

No Sözleşme Referans No Çalışma Bölgesi Pafta sayısı
1 DİVRİĞİ DİVRİĞİ VE GİRESUN BÖLGESİ 3494
2 TRABZON TRABZON VE GİRESUN BÖLGESİ 3492

- Uçuş Hizmetinin TKGM tarafından sağlanacağı Sözleşme Paketleri;

No Sözleşme Referans No Çalışma Bölgesi Pafta sayısı
3 EDİRNE EDİRNE VE BÖLGESİ 2664
4 SİVAS SİVAS VE BÖLGESİ 2170

Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ihaleler’ dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir.
İhale Dokümanı, 300,00 TL (Üç yüz Türk Lirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Tandoğan şubesindeki 7038550–5001 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Harita Dairesi Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası
Turan Güneş Bulvarı 18. Cadde No: 53 06550 Oran/ANKARA
Tel: (+90 ) 312 463 12 30 Fax: (+90) 312 463 10 50
Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 07 Mayıs 2012’den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az % 2 oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 07 Mayıs 2012 Pazartesi günü, saat 10.00’a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aşağıdaki adreste saat 10.15’de açılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )
Harita Dairesi Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası
Turan Güneş Bulvarı 18. Cadde No: 53 Oda No: 112 (Evrak Kayıt Servisi) 06550 Oran/ ANKARA
Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.
2580/1-1

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com