08 / 08 / 2022

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31363 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31363 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik!

MADDE 1 – 31/10/2003 tarihli ve 25275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelin; Hukuk Müşavirliği kısmına “HUKUK MÜŞAVİRİ” ibaresiyle başlayan satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş, “ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI” ibaresi ile başlayan satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiş, “İNSAN KAYNAKLARI” ibaresi “PERSONEL” olarak değiştirilmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik!

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.