Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ilişkin usul ve esaslar düzenlendi!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ilişkin usul ve esaslar düzenlendi! Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ilişkin usul ve esaslar düzenlendi!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilatlanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre ülkenin kadastrosunun yapılması, değişikliklerin takip edilmesi, tapu planlarının yenilenmesi ve güncellenmesi, bunlara ilişkin kontrol ve denetim hizmetlerinin yürütülmesini de üstlenecek.

Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacıyla jeodezik altyapı, havadan fotoğraf alımı, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri tespit etmek de genel müdürlüğün görev ve yetkileri arasında yer alıyor. 

Devletlerarası emlak müzakerelerine katılacak

Tapu Genel Müdürlüğünün diğer görev ve yetkileri ise şöyle düzenlendi:
"Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini yapmak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki taşınmazları ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak, devletlerarası emlak müzakerelerine katılmak. Görev alanıyla ilgili konularda, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yaparak müşterek projeler planlamak, yürütmek 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans vermek, bu büroların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek. Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek. Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarınca uyulacak esasları belirlemek, koordinasyonu sağlamak."