Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yönetmeliği!

Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yönetmeliği!

Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 30802 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yönetmelik esasları...


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Döner sermaye hizmet bedeli, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 487 nci maddesi ve 34 üncü bölümüne ekli (I) sayılı tarife cetveli kapsamında belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yönetmeliği!