Tapuda bağış harcı 2018!

Tapuda bağış harcı 2018!

Tapuda yapılan gayrimenkul bağış işlemi için ne kadar harç ödemesi yapılıyor? Tapuda bağış harcı 2018 ne kadar?


Tapu dairesinde yapılabilen gayrimenkul devir işlemleri satış yolu ile yapılabildiği gibi bağış yolu ile de yapılabiliyor. Bağış, karşı taraftan herhangi bir bedel alınmadan yapılan devir işlemi oluyor.

 

Gerçekleşen bu tür devir işlemi için bağış harç oranları devreye giriyor. Peki, tapuda bağış harcı 2018 ne kadar?

 

Tapuda bağış harcı 2018


Gayrimenkullerin bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranında harç ödemesi yapılıyor.

 

Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestiriliyor. 

 

Döner Sermaye İşletmesince 2018 yılı için belirlenen 103 lira 50 kuruşun da ödenmesi gerekiyor.

 

Gayrimenkul bağışında gerekli belgeler:
1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi

2. Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden  Emlak  beyan değerini gösteren belge.


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com