Tapusunu henüz almamış olanlar dikkat!

Tapusunu henüz almamış olanlar dikkat!

Posta köşe yazarı Tamer Heper, 'Bir sitede oturanlar arasında kat malikleri var. Bir de daire satın almış ama tapusunu almamışlar bulunuyor. Borcu bitince dairesinin tapusunu alacak. Bir ihtilafta, örneğin aidat ödemelerinde bu kişilere takip yapılır mı? Siteye dava açabilir mi?' sorusunu yanıtladı.


Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Bir sitede oturanlar arasında kat malikleri var. Bir de daire satın almış ama tapusunu almamışlar bulunuyor. Yani borcu bitince dairesinin tapusunu alacak. Bir ihtilafta, örneğin aidat ödemelerinde bu kişilere takip yapılır mı? Bu kişiler siteye hitaben dava açabilir mi?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Bir sitede oturanlar arasında kat malikleri var. Bir de daire satın almış ama tapusunu almamışlar bulunuyor. Yani borcu bitince dairesinin tapusunu alacak. Bir ihtilafta, örneğin aidat ödemelerinde bu kişilere takip yapılır mı? Bu kişiler siteye hitaben dava açabilir mi? E.T.

*****

Okuyucumun anlattığı bu husus sadece okuyucumun bulunduğu site için söz konusu değil, pek çok sitede durum bu. Dolayısıyla sitede oturanlar ile bağımsız bölüm maliklerini, bazı hususlarda birbirinden ayırmak lazım. Sitede oturup da elinde tapusu olanlar maliktir, sitede oturup da elinde tapusu olmayanlar malik değildir. Okuyucumun verdiği örnekte, oturanlar taksitlerini ödüyor, taksit bitince tapusunu alacak.

Tamam işte tapusunu alana kadar malik değildir. Peki neden böyledir? Çünkü bu kişi o daireyi taksitle almıştır, satıcı ile satış vaadi sözleşmesi yapmıştır. Belli süre taksit ödeyecek, taksit süresi içinde malik, satıcı olacak. O kişi taksit bitip de satış vaadi sözleşmesi hükümleri gereği tapusunu alınca ancak malik olacak. Peki malik olmadığı tarihlerde yükümlülüklerini yerine getirmeyecek mi?

*****

Bu konuda yasa şunu diyor: “Kat malikinin 20’nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.”

Okuyucumun sorduğu malik olmadan oturanlar bu gurupta ve ortak giderlerden sorumludur, bu kişiler için takip yapılabilir. Hatta malikle birlikte takip edilebilir. Ancak bu kişilerin yönetime karşı açabileceği davalar sınırlıdır. Hatta bunlar kat malikleri kurulunda oy kullanamaz, oy kullanabilmeleri için malikten vekaletname getirmeleri gerekir.