13 / 08 / 2022

Tapuya şerh koyma dilekçesi!

Tapuya şerh koyma dilekçesi!

Tapuya şerh konulabilmesi için hak sahibi gerekli belgeler ve bir dilekçe ile birlikte Tapu Müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Peki, tapuya şerh koyma dilekçesi nasıl yazılır?Tapuya şerh koyma dilekçesi!

Şerh, tapu üzerinde taşınmaz mal sahibinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte olan belirtmeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu haklar, tapu kütüğünde şerhler sütununa yazılıyor.


Şerh konulabilmesi için hak sahibi gerekli belgeler ile birlikte Tapu Müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Müracaat sırasında şerh talebini içeren dilekçenin de verilmesi gerekiyor.


Tapuya şerh koyma dilekçesi, talep edilen hakkın türüne göre değişkenlik gösteriyor. Tapuya şerh koyma dilekçesi örnekleri şu şekilde:


Aile konutu şerhi dilekçesi:


............. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE


AİLE KONUTU ŞERHİ 


KOYDURMAK İSTEYEN : 

ADRESİ :

KONU   : Aile konutu şerhi konulması Talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR : 

1. Tapuda,..... Mevkii ......Pafta ......Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz eşim ............. adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazı eşim ile birlikte yıllardır ortaklaşa yaptığımız tasarruflar ve çalışmalar neticesinde almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz bu taşınmazda birlikte oturmaktayız. Aile konutu olarak özgülenmiştir.


2. Medeni Kanunun madde 194/3 “....Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin konulmasını isteyebilir..” hükmü uyarınca taşınmaza aile konutu şerhi konulmasını istiyorum.


NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı Tapuda,..... Mevkii …Pafta ...Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine aile konutu şerhinin konulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.

                                              

Ad Soyad         


EK : nüfus kayıt örneği


Haciz şerhi dilekçesi


TAPU KAYDINA HACİZ ŞERHİ KOYMA TALEP YAZISI ÖRNEĞİ


T.C.

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO: 2013/……….. ESAS


Alacaklı               :

Vekili                 :


Borçlu                 :

Borç Miktarı           : ………………………….. (Masraf ve Faizler hariç)


Konu                            : Tapu kaydına haciz şerhi’nin konulması talebidir.


Alacaklı Vekili geldi. Borçlu hakkındaki takip kesinleşmiştir. Aşağıda kimliği kayıtlı borçlu adına TAKBİS'ten tespit edilen ve mevcut bilgileri bulunan gayrimenkulüne ve üzerine kayıtlı başkaca gayrimenkuller varsa tespit edilenlerin de kayden haczinin yapılabilmesi için ......................Tapu Sicil Müdürlüğüne talimat yazılmasını talep ederim, dedi. ……/ ……/ 2013


Alacaklı Vekili

Av. …………………………….


Borçlu Bilgileri       :

BORÇLU (AD VE SOYADI)     :                           

TC NUMARASI         :                

BABA ADI          :                           

ANA ADI              :                           

DOĞUM TARİHİ         :                             

DOĞUM YERİ            :                  

İL                    :

İLÇESİ                :

MAHALLE/ KÖY          :

ADA                    :

PAFTA                  :

PARSEL                :Tapuya şerh edilebilen haklar!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com