07 / 07 / 2022

Tapuya şerh koyma ücreti 2015!

Tapuya şerh koyma ücreti 2015!

Tapu kütüğünde, mal sahibinin haklarını kısıtlama amacı ile şerh konulabiliyor. Peki, ne kadar masraf ödenir? Tapuya şerh koymak ne kadar? İşte tapuya şerh koyma ücreti 2015...Tapuya şerh koyma ücreti 2015!

Tapu kütüğünde, mal sahibinin haklarını kısıtlama amacı ile şerh konulabiliyor. Kütükte şerhler sütununa işlenen bu belirtmeler; kişisel haklar, temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan şerhler, tescille ilgili geçici şerhler niteliğinde olabiliyor.


Şerh konulabilmesi için hak sahibi gerekli belgeler ile birlikte Tapu Müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Müracaat sırasında şerh talebini içeren dilekçenin de verilmesi gerekiyor.


Peki, ne kadar masraf ödenir? Tapuya şerh koymak ne kadar? İşte tapuya şerh koyma ücreti 2015 şu şekilde;


2015 yılında uygulanan ücretler:


Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) bedelsiz olanlarında emlak vergisi değeri üzerinden binde 6,83;


Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden 19,20 TL.Tapuya şerh koyma dilekçesi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com