02 / 07 / 2022

Tapuya şerh koyma ücreti 2022 ne kadar?

Tapuya şerh koyma ücreti 2022 ne kadar?

Tapu kütüğüne belli nedenlerden dolayı şerh düşülebiliyor. Bu işlem için belli oranlarda masraf ödemesi yapılıyor. Peki, tapuya şerh koyma ücreti 2022 ne kadar?TAPUYA ŞERH KOYMAK İÇİN GEREKENLER

Kişisel hakların şerhi için istenen belgeler Tapu Sicil Tüzüğü'nde şu şekilde sıralanıyor:                       
      
Madde 55 - Kişisel hakların,kütük sayfasının şerhler sütununa kaydı için;   

a) Satışla birlikte tesis edilen geri alım hakkı(vefa),bağışla birlikte tesis edilen bağışlayana dönüş hakkı(rücu) ve rehinle birlikte tesis edilen serbest dereceden istifade hakkı için resmi senet.  

Tapuya şerh koyma ücreti 2022 ne kadar?

b) Satış akdinden ayrı olarak düzenlenen geri alım hakkı (vefa), bağış akdinden ayrı olarak düzenlenen bağışlayana dönüş hakkı (rücu) ve rehinden ayrı olarak düzenlenen serbest dereceden istifade hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme, 

c) Alım (iştira),sözleşmeden doğan ön alım (şuf'a),satış vaadi,bağışlama vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme,          
d) Kira ve hasılat kirası için kira sözleşmesi.