12 / 08 / 2022

Tapuya şerh koymak ne demektir?

Tapuya şerh koymak ne demektir?

Tapuya şerh koymak ne demektir?: Tapu Sicil Tüzüğü' nün 54, 55, 56 ve 57. maddelerinde tapuya şerh koymak ile ilgili hükümler açıklanıyor.Tapu sicilinin şerhler bölümüne kişisel haklar ve temlik hakları ile ilgili şerhler konulabiliyor...
Tapuya şerh koymak ne demektir?


Taşınmaz mal sahibinin tapusuna, haklarını kısıtlamak adına tapu kütüğüne yazılan kişisel haklar ve temlik hakları ile ilgili konudur. 5 yıl süre ile geçerlidir. Taşınmaz mal sahibinin hak sahipliğini kısıtlamak amacıyla konulan uyarı niteli taşıyan bir uygulamadır.


Tapu şerhi nasıl konulur? diye merak ediyorsanız örneği şöyle:


Diyelim ki bir konut alıyorsunuz. Satış vaadi sözleşmesi yaptınız ve konutunuza sahip oldunuz. Konut ödemelerini satıcıya yapamadığınız takdirde satıcı olan kişi sizin tapunuza şerh koyma hakkına sahiptir. Sizin almış olduğunuz konut üzerinde haklarınıza kısıtlama getirebilir. 


Tapu Kanunu'nda tapuya şerh koymak ne demektir? sorusu şu şekilde anlatılıyor:


“Satış vaadi ile tanınan satın alma hakkının şerhi imkanı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1009. Maddesi’nde öngörüldüğü gibi 6.1 1954 tarih ve 6217 sayılı kanunla Tapu Kanununu 26. maddesine yapılan değişiklikle ,satış vaadi ile tanınan satın alma hakkının şerhi imkanı kabul edilmiştir. Tapu Kanunu’nun 26. maddesine eklenen 5. fıkraya göre: 'Noterlik Kanununun 44. maddesinin B bendi mucibince noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir.”


Tapu senedi nedir?
Tapu devir işlemleri nasıl yapılır?
Tapu kaydında isim düzeltilmesi davası!


Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com