Çukurova Balkon

Tarhiyat sonrası uzlaşma süreci!

Tarhiyat sonrası uzlaşma süreci! Tarhiyat sonrası uzlaşma süreci!

Tarhiyat sonrası uzlaşma; verginin tarh edilmesi ve cezanın kesilmesinden sonra başvurulabilecek bir yol olduğundan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma olarak tanımlanıyor. Tarhiyat sonrası uzlaşma şartları nelerdir? İşte tarhiyat sonrası uzlaşma süreci..


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Tarhiyat sonrası uzlaşma süreci!

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma; verginin tarh edilmesi ve cezanın kesilmesinden sonra başvurulabilecek bir yol olduğundan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma olarak tanımlanıyor. Peki, tarhiyat sonrası uzlaşma şartları nelerdir?


Tarhiyat sonrası uzlaşma süreci..

A. Mükellef Adına Verginin Tarh Edilmesi ve Cezanın Kesilmesi;

Vergi / Ceza İhbarnamesinin Mükellefe Tebliği; 

Uzlaşma Talebi;

Uzlaşma Talebinin İncelenmesi;


Talebin Kabulü ve Uzlaşmaya Davet

..................................

Uzlaşma Görüşmelerinin Gerçekleştirilmesi

.......................... 

1- Uzlaşmanın Gerçekleştirilmesi:

- Tutanak düzenlenir ve mükellef veya vekiline tebliğ edilir.

- Tutanak vergi ve cezaların ödeme sürelerinden önce mükellefe tebliğ edilirse kanuni ödeme sürelerinde, ödeme süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilirse tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir.

2- Uzlaşmanın Temin Edilememesi:

- Tutanak düzenlenir ve mükellef veya vekiline tebliğ edilir.

3- Uzlaşmanın Gerçekleşmemesi:

- Komisyonun nihai teklifinin yer aldığı bir tutanak düzenlenir.Uzlaşmanın Tebliğ Edilememesi veya Gerçekleşmemesi:

- Mükellef vergi/ceza ihbarnamelerinin kendisine tebliğ tarihini takip eden 30 gün içinde yetkili vergi mahkemesinde dava açabilir.

- Mükellef, 30 günlük dava açma süresi içinde cezalarda indirim hükmünden yararlanabilir.


B. Mükellef Adına Verginin Tarh Edilmesi ve Cezanın Kesilmesi;

Vergi / Ceza İhbarnamesinin Mükellefe Tebliği; 

Uzlaşma Talebi;

Uzlaşma Talebinin İncelenmesi;

Uzlaşma Talebinin Reddi Tarhiyat öncesi uzlaşma süreci!