Tapu harcı cezası uzlaşma süreci!

Tapu harcı cezası uzlaşma süreci!Kimi alıcı ve satıcılar daha düşük tapu harcı ödemek için satış bedelini olduğundan daha az beyan edebiliyor. Bu durumun tespiti halinde ceza ödemek istemeyenler, bir dilekçe ile tapu harcı cezası uzlaşma sürecini başlatabiliyor..


Tapu harcı cezası uzlaşma süreci!

Taşınmaz malların tapu devir işlemleri için alıcı ve satıcı tarafından belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor. Bu harç, gerçek alım satım bedeli üzerinden ödeniyor.


Ancak kimi alıcı ve satıcılar daha düşük tapu harcı ödemek için satış bedelini olduğundan daha az beyan edebiliyor. Gayrimenkulün değerinin eksik gösterilmesi ve buna bağlı olarak da eksik tapu harcının ödenmesi durumunda, Maliye tarafından fark edilmesi halinde belli oranlarda cezai işlem uygulanıyor.


Eksik beyanda bulunan kişiler, ödemedikleri kısım için daha fazla para ödemek zorunda kalıyor. Bu şekilde tapu harcını kasıtlı veya kasıtlı olmayarak eksik ödeyen kimseler, zamanaşımı süresinde uzlaşma dilekçesi vererek cezalı duruma düşmekten kurtulabiliyor.


6183 SAYILI KANUN MADDE:51 gereğince 2010/965 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 19/10/2010 Tarihinden İtibaren; yüzde 1,40 oranında ceza uygulanıyor.


Tapu harcı uzlaşma dilekçesi:


............... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NEDairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin ............ Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş/eksik vermiş bulunmaktayım.

Ekte sunulan beyannamenin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.


ADRES:


.../..../....                                                                                                  

Mükellef                                           

(Vekili veya Temsilcisi)                             

Ad, Soyadı ve İmzaEKLER:

1-..... Vergilendirme Dönemine Ait... Vergisi BeyannamesiTapu dairesinden randevu alma işlemleri!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com